Zájemci o studium na SGO

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy se konají v termínech 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, přičemž přihláška ke studiu musí být podána nejpozději 1. 3. 2020.

Časový harmonogram přijímacích zkoušek 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu: xls, pdf (vysvětlivky k tiskopisu přihlášky)

Návod pro vyplnění přihlášky ke studiu

Přípravné kurzy – rok 2019/2020

Také ve školním roce 2019/2020 Slezské gymnázium organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Vycházíme z dlouholeté tradice a zkušeností našich pedagogů.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky o délce 10 hodinových lekcí z každého předmětu budou zahájeny v polovině ledna a ukončeny na začátku dubna 2020.

Zde je možno vyplnit online přihlášku k přípravným kurzům.

Přijímačky nanečisto

Můžete si atmosféru přijímací zkoušek prožít již při přijímačkách nanečisto. Přijímačky nanečisto se uskuteční v úterý 31. března 2020 v budově SGO. Zde je možno vyplnit online přihlášku k přijímacím zkouškám nanečisto.

 

Den otevřených dveří

Opavské veřejnosti a zejména žákům 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou výběru školy pro své další studium, se nabízí možnost zúčastnit se dne otevřených dveří v budově Slezského gymnázia na Zámeckém okruhu 29. Návštěvníci tak mohou nejen zhlédnout prostory školy, ale seznámit se také s náplní studia, s možnostmi a aktivitami, které škola nabízí. Přítomni budou jak členové pedagogického sboru a vedení školy, tak hlavně zástupci z řad studentů gymnázia, kteří chtějí svým budoucím spolužákům ukázat, co vše studium na Slezském gymnáziu přináší. Celá akce je připravena jako prezentace aktivit, záznamů činností či živých výstupů žáků i pedagogů včetně informací ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Pokud máte jakýkoli dotaz, pokud vás cokoli zajímá, pokud chcete získat objektivní náhled na studium na této škole, neváhejte a přijďte mezi nás 10. prosince 2019 (nebo 7. ledna 2020) od 14.30 do 17.30 se těšíme právě na vás! 

Umístění absolventů Slezského gymnázia – školní rok 2018/2019

Celkový počet maturantů – 59, z toho 3 nestudují (5,1 % – jazyková škola, zaměstnání), 56 žáků (tj. 94,9 %) studuje VŠ.

Umístění podle VŠ:

1. Univerzita Palackého Olomouc – 20 žáků (35,7 %)
2. Masarykova univerzita Brno – 8 žáků (14,3 %)
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 7 žáků (12,5 %)
4. Ostravská univerzita – 6 žáků (10,7 %)
5. Univerzita Karlova – 4 žáci (7,1 %)
    Vysoká škola ekonomická Praha – 4 žáci (7,1 %)
6. Mendelova univerzita Brno – 2 žáci (3,6 %)
    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – 2 žáci (3,6 %)
7. Univerzita Tomáše Bati Zlín – 1 žák (1,8 %)
    Slezská univerzita Opava – 1 žák (1,8 %)
    Vysoké učení technické Brno – 1 žák (1,8 %)
    Univerzita Pardubice – 1 žák (1,8 %)
    Newton college – 1 žák (1,8 %)

Umístění podle typu fakult:

1. přírodovědecká – 9 žáků (16,1 %)
2. filozofická – 8 žáků (14,3 %)
    pedagogická – 8 žáků (14,3 %)
3. právnická – 6 žáků (10,7 %)
4. lékařská – 5 žáků (8,9 %)
    ekonomická – 5 žáků (8,9 %)
5. financí – 4 žáci (7,1 %)
6. farmaceutická – 2 žáci (3,6 %)
    strojní – 2 žáci (3,6 %)
    informatiky – 2 žáci (3,6 %)
    zahradnická – 2 žáci (3,6 %)
7. veterinární – 1 žák (1,8 %)
    podnikatelská – 1 žák (1,8 %)
    tělovýchovy a sportu – 1 žák (1,8 %)
    zdravotnických studií – 1 žák (1,8 %)

Nejčastěji kladené otázky uchazečů z minulých let

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close