Kde se setkává minulost dávná a dávnější?

p1080699Pokud si chcete zodpovědět v úvodu položenou otázku, vydejte se se seminaristy dějepisu 3. ročníku na odbornou exkurzi do kostela sv. Vojtěch a sv. Jiří na Dolním náměstí v Opavě. Tento svatostánek je totiž unikát. Ti, kteří v něm rozjímají při bohoslužbě, si většinou neuvědomí, že překrásné projevy barokního umění jen o vlásek unikly zkáze. Když jezuité kostel velkolepě přebudovali podle zásad svého řádu, vtiskli mu charakter nezaměnitelné dominanty – stavba hýřila barvami fresek a leskla se zlatem a mramorem. Obyčejným lidem představovala, jaký život na ně čeká v biblickém ráji. Kostel si udržoval svou důležitost také po odchodu jezuitů z Opavy. Pak ale přišla pohroma. 20. století zahájilo svůj běh 1. světovou válkou, zanedlouho následovala 2. světová válka. Při osvobozování Opavy v dubnu 1945 dopadla na střechu kostela zápalná puma, budova se ocitla v plamenech. Po válce ale byly škody odstraněny a kostel v rámci možností opraven. Jeho klenba zůstala pietně bez nástropních maleb, aby si každý návštěvník uvědomil ničivou sílu války. Nám se podařilo nakouknout tak říkajíc za oponu, když jsme se v zaoltářním prostoru seznamovali s fotografiemi z předválečného období, ale také zkoumali doklady o válečné zkáze stavby. A pak nás čekalo to nejdobrodružnější. Po 105 schodech věže jsme vystoupali do prostoru mezi novodobou klenbou a krovem střechy kostela. Teprve při pohledu zvenčí na kruhové okno v průčelí bylo zřejmé, jak vysoko jsme se dostali. Návštěva kostela sv. Vojtěch a sv. Jiří 24. května 2011 v nás zanechala hluboký dojem.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Aktuality, Dějepis

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close