Úlohy z astrofyziky s využitím počítače a CCD pro gymnázia

PROJEKT SIPVZ - č. 1750P2006
doba realizace : 1.9.2006 - 28.12.2006
autor projektu : Mgr. Jiří Robenek
dokumentace [pdf]

ANOTACE


Vytvoření uceleného komplexu jednoduchých a snadno proveditelných úloh z astrofyziky
včetně návrhu a otestování technického vybavení se zaměřením především na všeobecná
gymnázia, kde tento obsah koresponduje s osnovami výuky. Zároveň se tím vytvoří mezi-
předmětová vazba mezi IVT a fyzikou, vznikne metodický materiál pro učitele i žáky,
rozšíří se motivační možnosti školy a výsledkem bude též elektronický výstup
s uplatněním v dalších dimenzích vzdělání.


TISKOVÁ ZPRÁVA


Cílem projektu bylo vytvoření uceleného komplexu jednoduchých a snadno proveditelných
úloh z astrofyziky včetně návrhu a otestování technického vybavení (astrodalekohledu
a CCD fotoprvku s vazbou na IT) se zaměřením především na všeobecná gymnázia tak,
aby tento obsah korespondoval s osnovami výuky. S ohledem na zvolené ucelené
technické vybavení od jednoho dodavatele a pečlivost výběru vhodných motivačních
témat, byl cíl projektu splněn včetně jeho předpokládané motivační složky nejen
pro výuku, ale též pro učitele samotné. Úskalím se ukázal jen časový sled výběrové
fáze zařízení, volby témat a jejich následného ověření v praxi. Výstupem projektu je
výukový materiál pro všechny učitele fyziky, kteří se chtějí seznámit jednak s výběrem
vhodného technického vybavení pro astrofyziku a astrofotografii, ale především
s vhodnou volbou úloh realizovatelných v podmínkách výuky gymnázií.ukázka části výstupů projektu

souhvězdí Orion

Slunce - hvězda spektrální třídy G2

S ohledem na rozsah a objem výstupních materiálů je k dispozici CD zasílané
poštou po dotazu na e-mail robenek@sleygzm.opava.cz