ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY PRO MATURANTY OD 11. 5. 2020

Výběr z materiálu MŠMT k základním provozním podmínkám v souvislosti s přípravou žáků 4. ročníku na vykonání maturitní zkoušky v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Maturita
Pro účely konání maturitních zkoušek ve středních školách bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci.

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). ,
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole, pohyb před školou, odchod ze školy
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy
• Minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Učebny, kde bude probíhat příprava na maturitu
• 4.A učebna 206 (příp. též 205)
• 4.B učebna 306 (příp. též 303)
• 4.C učebna 136 (příp. též 107)

V učebně
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici v učebně.
• V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v učebně.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení (viz zde), které je možné podepsat před vstupem do školy.

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close