Emisaři Slezského gymnázia reprezentovali své město v Bruselu

Projekt EMISE je seskupení studentů Slezského gymnázia pracujících nejen na zlepšení stavu ovzduší v MSK. Jistě jeho členy dobře znáte z akcí, které se ve městě Opava a jeho okolí konají. Během topné sezóny totiž chodí emisaři v oranžových vestách na pochůzky ohledně kouřících komínů, v průběhu roku se zástupci projektu účastní např. Dne Země, Dne stromů a zároveň na našem gymnáziu pořádají školení pro žáky základních škol z Opavska v oblasti přírodních věd (pokusy v laboratořích – chemie, fyzika).

Projekt EMISE získal záštitu významných představitelů veřejného života. V letošním roce se stal garantem projektu také primátor města Opavy Tomáš Navrátil a náměstkyně primátora Hana Brňáková. Mezi další garanty patří ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman MSK Ivo Vondrák a náměstkyně hejtmana MSK Jarmila Uvírová.

V letošním roce bylo zjištěno, že se na Opavsku ovzduší výrazně zlepšilo, až na ojedinělé případy, které jsou nadále monitorovány. Ke zlepšení došlo také díky osvětové činnosti emisařů a kotlíkovým dotacím, o kterých se obyvatelé Opavy dozvídali i prostřednictvím emisařů na pochůzkách.

Emisaři však objevili další zdraví ohrožující nebezpečí ve formě světelného znečištění, kterému se již od dubna 2018 intenzivně věnují, a proto měří kvalitu veřejného osvětlení v ulicích Opavy. Dále se zaměřují na měření osvětlení, které pochází z displejů mobilních telefonů a PC a výrazně ovlivňuje zdraví a psychiku člověka.

Primátor města Opavy přislíbil v této oblasti součinnost, projevil o projekt velký zájem a přivítal nabídku o vzájemné výměně informací týkajících se veřejného osvětlení. Také byl informován o projektu Slezského gymnázia v rámci programu Erasmus+ a účastí na mobilitě v KA3 projektu – „Dialogue Between Us“, kde emisaři spolupracují na této problematice s partnerskou školou v Plymouth (Velká Británie). Emisaři se také těší na spolupráci s ředitelem Technických služeb města Opavy Janem Hazuchou, neboť TS zabezpečují a obnovují veřejné osvětlení ve městě Opava.

Projekt EMISE reprezentoval město Opava (zároveň i Moravskoslezský kraj) v „nejvyšších patrech” politiky. A co v nich dělal? Osmi studentům zapojeným v projektu Emise bylo umožněno účastnit se mobility s britskou skupinou z Devonport High School for Boys v Bruselu.

Projekt EMISE na Stálém zastoupení ČR při EU

Ve středu 3. dubna 2019 proběhlo setkání v budově Stálého zastoupení České republiky při EU, kde emisaře svým proslovem uvítal český velvyslanec Jaroslav Zajíček. Velmi je potěšilo, že pan velvyslanec o projektu EMISE již věděl od náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže. Studenti mu doplnili informaci o rozšíření projektu o světelné znečištění. Na půdě velvyslanectví proběhla také prezentace a debata o způsobech práce emisařů partnerských škol zapojených v probíhajícím projektu.

Emisaři v Evropském parlamentu a Evropské komisi

Dne 4. dubna 2019 vedly další kroky účastníků mobility do Evropského parlamentu, kde byli svědky plenárního zasedání. Poté si vyslechli od Jana Řebřiny přednášku o fungování hlavních orgánů EU. Poděkování patří europoslankyni Kateřině Konečné za zprostředkování setkání v Evropském parlamentu. Hlasování v EP jí však zabránilo setkání s emisaři. Studenti se setkali s europoslancem Jiřím Pospíšilem, se kterým byla domluvena následující říjnová mobilita v Praze.

V odpoledních hodinách emisaři navštívili Evropskou komisi. V Generálním ředitelství pro výzkum a inovace je uvítal Lukáš Borunský (bývalý student SGO) s kolegyní Kateřinou Kokešovou z ředitelství pro výzkum a inovace. Emisaři zde prezentovali problematiku světelného znečištění a debatovali o možnostech zařazení jejich návrhů do jednání v Evropské komisi. Pan Borunský byl nadšen činností projektu, přijal naše podněty a návrhy, které obratem přeposlal eurokomisařce Věře Jourové.

Více o projektu a jeho práci najdete na: http://emise.slezgymopava.cz/web/

Emisaři v Bruselu: Anna Vlková, Monika Kinnertová, Jan Ibler, Dan Brindžák, Adam Klásek, Markéta Fuksíková, Oliver Jan Hejtman a Lenka Hájková

Pedagogický doprovod: Mgr. Kamila Tkáčová, Mgr. Kamil Plaček a Mgr. Radim Frič

Lenka Hájková, 4. A

19_04_01-5 Emisaři v Bruselu

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close