Den zdraví pro třetí ročník

            Dne 6. února 2019 probíhal na Slezském gymnáziu Den zdraví pro žáky 3. ročníku. Bylo připraveno 6 stanovišť. Na první přednášku dorazily zdravotní sestřičky z hematologicko-transfuzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě, které objasnily průběh a výhody darování krve. Na další hodinu si Amálie Kořistková, žákyně Slezského gymnázia, připravila prezentaci o Edwardsovu syndromu. Připojila i rozhovor se svojí matkou, které se narodilo dítě s tímto postižením. Poté na žáky čekala praktická ukázka první pomoci, kdy si vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž a pracovník záchranné služby jim ukázal použití defibrilátoru. Na předposledním stanovišti ukázala paní učitelka Dümlerová nevýhody kouření a stavbu srdce savců. Jako poslední zúčastněné čekala diskuze na téma očkování s Martinem Marešem, který studuje na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Celý den přinesl studentům mnoho teoretických, ale hlavně praktických znalostí, které v životě jistě zužitkují.

Vojtěch Šimeček, 3. C

Máte-li zájem dozvědět se podrobnosti, čtěte dál:

            Dne 6. února 2019 měly všechny tři třídy třetího ročníku možnost se zúčastnit Dne zdraví, který se konal na naší škole. Po první hodině, kterou jsme strávili podle normálního rozvrhu, jsme začali obcházet jednotlivá stanoviště, kde se konaly přednášky na různá témata. Jedno z prvních stanovišť bylo zaměřeno na tematiku kouření. Řekli jsme si několik důvodů, proč našemu zdraví kouření škodí, ale taky třeba to, proč ho kuřáci považují za výhodné. Dále jsme si ukázali několik zajímavých statistik, které odhalily například to, že v České republice je pouze 26 % kuřáků, kteří mají nad 18 let.

            Další přednáška, kterou pro nás připravil student Lékařské fakulty Univerzity Palackého, se nesla v duchu očkování. Zde nám bylo objasněno, proč bychom se měli nechat očkovat, nebo co se může stát v případě, že lidé ve vakcinaci ztratí důvěru. Kromě toho jsme taky mohli vidět, proti kterým chorobám se očkujeme u nás v České republice a jak tyto nemoci vypadají. Na konci přednášky přišel samozřejmě čas na dotazy, a potom jsme se mohli přesunout dál.

            Zavítaly mezi nás pracovnice Transfuzní stanice Slezské nemocnice Opava, jimiž jsme byli poučeni o dárcovství krve. Dozvěděli jsme se například to, že v České republice je poměrně málo dárců – asi 250 000 – a zároveň jsme byli vyzváni, abychom sami uvažovali o darování krve, protože tím můžeme někomu zachránit život. Taky jsme se dozvěděli, jaké požadavky musíme splňovat, abyste mohli krev darovat, jak celý tento proces vypadá nebo že se můžeme sami rozhodnout, zda chceme darovat krev, nebo pouze krevní plazmu. Kromě toho jsme si taky připomněli, z čeho všeho se krev skládá, a vyjmenovali několik výhod dárcovství.

            Další přednáška byla na téma Trisomie 18 neboli Edwardsův syndrom. O co se jedná? Jde o genetickou vadu, která patří do stejné skupiny jako například Downův syndrom a postihuje dnes jedno z 5000 dětí (před dvaceti lety se jednalo o jedno dítě z 30 000). 90 % dětí, které se s tímto syndromem narodí, umírá do 12 měsíců po narození. Dozvěděli jsme se, že na světě existuje asi 15 organizací, které pomáhají rodinám, kterým se tohle přihodí, ale z nich bohužel ani jedna neexistuje v České republice.

            Jako poslední stanoviště nás čekalo něco trochu praktického. Jednalo se o poskytnutí první pomoci se zdravotníky z firmy Codrys group. Zde jsme jenom neseděli a poslouchali, ale mohli jsme si každý zkusit třeba srdeční masáž figuríny. Dále jsme si samozřejmě řekli, jak postupovat, pokud najdeme člověka v bezvědomí, co říct, pokud voláme záchranku, nebo jak a kde použít škrtidlo v případě krvácení.

            Myslím, že můžu s klidem říct, že jsme si tento den užili a hlavně se přiučili něčemu novému, co se nám v budoucnu může hodit.

Klára Adamopulosová, 3. A

19_02_06 Den zdraví

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close