Válečný konflikt očima přímého účastníka

Abychom se dozvěděli něco o válečných konfliktech, které kdysi probíhaly, musíme začít hledat v učebnicích nebo lépe na internetu. Nic z toho se však nemůže vyrovnat vyprávění někoho, kdo válečný konflikt zažil na vlastní kůži. Taková možnost se naskytla nám, seminaristům dějepisu 12. prosince 2018. Svou návštěvou nás poctil pan Miloš Španěl, který zažil válku v Jugoslávii v roce 1994.
Tento voják z povolání se zúčastnil mise UNPROFOR, kde po dobu 14 měsíců sloužil přímo v bojové zóně na srbsko-chorvatské frontě. Pan Španěl nám vyprávěl o hrůzách války, o jejích příčinách nebo také o jeho činnostech během pobytu na frontě. Přišla rovněž řeč na psychickou zátěž, které byli vojáci během jugoslávského konfliktu vystaveni.
Dalším tématem byla mise SFOR, která našeho hosta zavedla na území Bosny a Hercegoviny, kde pan Španěl strávil 12 měsíců. Mluvilo se o působení na muslimském území, o bojových akcích s Brity nebo také o poválečné situaci.
Po přednášce následovala debata. Celá přednáška se nesla ve vstřícném duchu. Byla pro nás všechny velmi obohacující, a proto chci jménem celého dějepisného semináře za tuto příležitost poděkovat.

Natálie Nevřelová, 3. B

18_12_21 Válečný konflikt očima přímého účastníka

Kategorie: Dějepis

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close