Badatelská mise: Stužkovací večírek SGO 2018

Historicko-sociologický sborník
číslo 12 / rok 3018

Vědecký tým Metropolitní univerzity v Opavě učinil koncem roku 3018 unikátní objev. Jedná se o soubor materiálu datovaného do pozdní doby tabletové. Dokumentace se týká typického přechodového rituálu předrobotických lidí. Jsme hrdí, že vám právě naše odborné periodikum může jako první zprostředkovat tyto revoluční informace.
Zdá se, že tehdejší mladí lidé vstupovali do dospělosti zkouškou jménem maturita, která testovala jejich mnohé kvality, a to nejen znalostní, ale též osobnostní, fyzické a sociální. Adepti zkoušky dospělosti vstupovali do kritického období absolvováním rituálu známého jako stužkovací večírek. Nalezená data dokazují, že se daná slavnost konala nejčastěji koncem roku v období před zimním slunovratem, v daném roce 2018 pak konkrétně 7. prosince. Za účelem tohoto zásadního životního kroku se nejprve na určeném místě, v námi zkoumaném případě to byla restaurace Terasa, shromáždili studenti a jejich pedagogové, coby svědkové psychologického přerodu mladých lidí.
Naši experti zjistili, že úvodním prvkem tradičně býval studentský program, který zahrnoval různé komponenty, jmenovitě se v roce 2018 jednalo o:
• skupinové kmenové tance
• videosekvence dokazující sportovní zdatnost jednotlivců i celých kolektivů
• prezentace fotografického materiálu dokazujícího svědomitou denní docházku do vzdělávací chýše zvané škola
• skupinový přednes básně oslavující výpravu celé třídní tlupy 4. A do jižních krajů
• představení s obrázky provedené v zatím nerozluštěném dialektu vzdáleně připomínajícím mluvu užívanou ve 21. století na území Pyrenejského poloostrova
• rituální zpěv zahrnující sólový výstup hudebně nejzdatnější členky kmene 4. B a doprovod na dobové dechové, strunné a jiné nástroje, které dnes již známe jen z nemnoha dochovaných nástěnných maleb
• symbolický souboj mezi studenty tlupy 4. B a pedagogickou tlupou založený na principu hádanek, kdy se studenti snažili své mentory nachytat v nevědomosti při prezentaci digitálních rytin ze svého dětství; pokud učitel v měření sil neobstál a žáka nepoznal, byl nucen podle pravidel souboje pozřít načervenalou tekutinu zatím neznámého složení, jejíž vzorek se pochopitelně nedochoval, spekuluje se však o směsi krve (patrně zvířecí?) a tekutiny známé tehdy jako alkohol

Není překvapením, že po tomto měření sil byl smír mezi tlupami zpečetěn společnou hostinou. To dokazuje platnost univerzální zásady známé již od pravěku, která hlásá, že hrdinové, jež spolu pojedli (a popili), nebudou na sebe v budoucnu strojit úklady a přímo či nepřímo na sebe útočit.
Součástí celého rituálu pak podle nalezených indicií bylo též předání tzv. stužky, symbolu životního stádia, kdy se mladí lidé nacházejí v přechodné vývojové fázi mezi končícím bezstarostným mládím a nástupem dospělosti. Není dosud uspokojivě vysvětleno, jaký vliv má veřejné vystavování stužky na fungování kmenové společnosti zkoumaného období. Je však jisté, že kouzelná formule na ní napsaná je výsledkem pečlivého výběru a mnohahodinových porad uvnitř studentských tlup.
Celý stužkovací večírek pak mládež sledovaného období zakončila tancem až do úplného vyčerpání organismu. Takto psychicky očištěni a nabiti pozitivní energií vstupovali studenti éry mobilozoika do finálního stádia svých středoškolských studií. O samotné zkoušce dospělosti, legendární maturitě, přineseme informace v některém z příštích čísel Historicko-sociologického sborníku.

Mgr. Zdeňka Morcinková

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close