Zasedání v Bruselu a Mlhavá objektivita – 9. a 10. 10. 2018

Ve dnech 9. a 10. 10. nás v rámci společenskovědního semináře navštívila organizace Stužák. Proč toto jméno?  Jde o spojení slov studenti – žákům. A opravdu, dva studenti vysokých škol, kteří studují obor politologie, nám přišli vysvětlit funkci 4 základních institucí v Evropské unii a rozdílnost a pravdivost médií, které v dnešní době používáme. Následně s námi zahráli hru, abychom tato témata pochopili i v praxi.

První den nám tedy představili 4 organizace Evropské unie, a to Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie a Evropskou komisi. U každé nám vysvětlili jejich funkci, kdy byly založeny, kde se nacházejí a uvedli také hlavní představitele.

Ve druhé části nás rozdělili na tři skupiny – Evropskou komisi, Radu Evropské unie a Evropská parlament. Jako první jsme si vysvětlili, o jaké legislativě se bude jednat (v našem případě to byla výroba kachniček).  Ze všeho nejdřív musela Evropská komise sjednat návrh na tuto legislativu. Když s tímto byla hotova, jejich návrhy se předložily jak Radě EU, tak Evropskému parlamentu a každá z institucí musela vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, popř. navrhnout jiné řešení. Na základě těchto odpovědí na návrhy se všechny tři instituce musely dohodnout na konečném řešení, což se nám povedlo.

Druhý den začal tím, že jsme si vysvětlili pojem médium a jejich rozdělení. Po tomto úvodu jsme zrekonstruovali situaci, kdy došlo k úniku škodlivých látek do ovzduší. Vytvořili jsme pět skupin: seriózní noviny, bulvární noviny, vláda, továrna a ekologové. Těchto pět výše zmíněných subjektů se postupnými tiskovými konferencemi a zveřejňováním svých stanovisek po více než hodině dostalo k závěru.

Tato aktivita nám prozradila mnohé o šíření dezinformací a popsání jedné události pěti možnými způsoby. Je třeba si všechny zprávy ověřovat u více zdrojů, protože každé médium má na danou věc jiný pohled a jinak o něm píše.

Jménem všech zúčastněných seminaristů bychom chtěli poděkovat za skvělý workshop a objasnění témat, která určitě v životě využijeme.

 

 

Eliška Kotzianová 3. C, Matyáš Mička 3. A

Kategorie: Základy společenských věd

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close