Exkurze prvního ročníku do Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Dne 10. října 2018 se jednotlivé třídy prvního ročníku vydaly do městské knihovny, což bylo pro některé možná i premiérou. Exkurze trvala od 8 do 11 hodin, takže každá třída měla na prohlídku hodinu. Pro některé to bylo dost, pro jiné zase málo. Po příchodu nás přivítala milá paní, která nás zavedla do místnosti, jež kdysi sloužila jako studovna, ale dnes je využívána převážně ke čtení a uchovávání starých časopisů. Tam nám vysvětlila, pod jakými zkratkami můžeme najít odbornou literaturu, například knihy o psychologii a společenských vědách a různé encyklopedie. Mezi odbornými knihami celou 1. C zaujal titul Dějiny sebevražd. Poté jsme se přesunuli do oddělení pro dospělé, kde nás u počítačů poučili, jak funguje program k vyhledávání knih podle názvu a autora. Vyslechli jsme si informace o rozdělení knih podle žánru a jejich umístění. Taky jsme se dozvěděli o skladu pod budovou čítající mnohonásobně více svazků, než se uchovává ve veřejné knihovně a v jejich pobočkách. Z těchto skladů je umožněno si taky půjčovat spisy, ale až když požádáte knihovnici o donesení.
Následně jsme se vydali o patro výš do studovny, kde nám byly zodpovězeny všechny naše dotazy o knihovně, kupříkladu že se v budově nachází soupis veškerých platných zákonů – ten nejčastěji používají vysokoškolští studenti. V neposlední řadě jsme zjistili možnosti využívání tiskáren pro studijní účely. Po absolvování exkurze jsme se vydali zpět do výuky.

Klára Volfová a Monika Hájková, 1. C

Kategorie: Český jazyk

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close