Republikové finále Středoškolské odborné činnosti v Boskovicích

Víkend 16.–18. června 2017 byl svátkem pro všechny úspěšné autory Středoškolské odborné činnosti, takzvané „SOČky“. V Boskovicích se totiž konalo republikové kolo, do kterého se z celkových 2000 dostalo téměř 300 nejlepších prací z různých krajů.
V mém oboru č. 15 „Teorie kultury, umění a umělecké tvorby“ jsem se s mou prací „Znělky a hlášení na nádraží a v metru“ velmi náročnou a dlouho cestou dostal až sem. Nebylo to totiž jenom o účasti v předchozích, nižších kolech, ale hlavně o samotném napsání práce. Stovky hodin sezení za počítačem, výlet do Prahy kvůli průzkumu na nádraží a natočení oficiálního rozhovoru s hlasatelem Václavem Knopem, jemuž patří obrovský dík.
Vraťme se však k republikovému kolu. V pátek se konalo zahájení soutěže, v sobotu pak samotná soutěž. Byl jsem ve výhodné pozici, neboť jsem ve svém oboru obhajoval jako první a ostatních 15 obhajob jsem si poslechl již bez stresu. Po tomto programu pro mě následovala dobrovolná posterová prezentace, přístupná jak porotě a ostatním soutěžícím, tak i široké veřejnosti. S našimi pracemi se tedy na plakátech mohl seznámit každý, a dokonce si osobně pohovořit s autorem, popřípadě diskutovat o tématu práce. V neděli se pak konal samotný vrchol celého ročníku SOČ, tedy slavnostní vyhlášení vítězů tohoto republikového kola. Má práce se umístila na 4. místě, výsledková listina zde.
Co dodat? Zpracovávání práce SOČ bylo pro mě obrovskou zkušeností a přínosem do budoucna. Samotné obhajoby ve všech kolech byly zkouškou nervů, nicméně se to dá také brát jako trénink na vysokou školu. Pokud máte energii a dobrý nápad na takovou práci, určitě se do ní pusťte, opravdu to stojí za to. A i kdybyste se neumístili podle vašich představ, poznáte spoustu úžasných lidí a navážete nová přátelství.
Úplným závěrem bych rád poděkoval všem pedagogům, kteří mi při zpracování práce pomáhali, a to jmenovitě paní učitelce Weiglhoferové za jazykovou korekci práce a vnuknutí myšlenky účasti na SOČ, panu učiteli Fričovi za celkové vedení při psaní a veškerou komunikaci kvůli oblastním kolům a paní učitelce Římanové za korekci anglické anotace.

Jan Onderka, 3. B

17_06_16 Republikové finále SOČ

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova), Středoškolská odborná činnost

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close