Chovejme se eko-logicky

Zatímco naši čtvrťáci 11. dubna 2017 dost nervózně mířili do školní budovy, aby se poprali s nástrahami maturitní písemné práce, vypravili se žáci 1. A na každoroční akci environmentálního zaměření – chystali se na sběr odpadu, který nezodpovědní lidé odhodili nebo dokonce vyvezli do lesů v katastru obce Raduň. Ta patří pod správu polesí Hlubočec, tedy Lesů ČR. Pracovníci polesí jsou každoročně našimi partnery při jarním úklidu, zajišťují odvoz sesbíraného odpadu. Navíc už obvykle mají vytipovaná místa, kde najdeme černé skládky.
Po příjezdu do Raduně se skupina osmi žáků vydává na hranice obce Komárovské Chaloupky, odkud postupuje k raduňskému hřbitovu. Ostatní se po trojicích vydávají na další lokality uprostřed lesů. Všechny skupiny však mají jedno společné – nacházejí a do pytlů sbírají to, co lidé do lesa odložili a s čím si příroda skutečně neporadí – plasty, izolace, odřezky podlahových krytin, součástky z automobilů, plechové kbelíky a konzervy, sklo, textilie atd. Raritou je plná peněženka včetně kartičky VZP, kterou odevzdáváme na Obecní úřad Raduň. Objevujeme ale také spoustu kostí či lebek lesních zvířat – tak se akce stává i vyučovací hodinou biologie – mluvíme o rostlinách, které právě začínají kvést, nebo o stromech, jež lemují naši cestu. Nakonec všechen sesbíraný odpad nakládáme na vlečku traktoru, který jej odveze k likvidaci. Nasbírali jsme 1,18 t.
V závěru naší akce pokládá revírník Ing. Slavíček všetečnou otázku, zda jsme my nebo naši blízcí někdy něco odhodili v přírodě. I kdyby, po dnešní zkušenosti už se to nestane. I proto by bylo dobré, kdyby si to vyzkoušeli také ostatní. Ukliďme Česko! Nebo lépe – nezavalujme odpadem ani náš stát, ani svět.

Mgr. Magda Hrstková

17_04_11 Chovejme se eko-logicky

Kategorie: Aktuality, Environmentální výchova

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close