Středeční přednáška aneb Kdo má klíče k uprchlické krizi

15. února 2017 se uskutečnila přednáška na téma Uprchlíci – oběti, nebo hrozba. Přednášeli nám dva studenti politologie z Univerzity Palackého, David Březina a Jan Herec, kteří měli v rámci studentského projektu možnost navštívit uprchlický tábor v italském Trentu. Představili nám projekt a popsali své dojmy z návštěvy: Nesetkali se s agresivitou, spíše s pasivitou způsobenou nicneděláním. Migranti integrovaní v táboře totiž kromě dvou hodin výuky v improvizované škole, nemají žádnou denní náplň a slepě čekají, co s nimi dál bude. Přednášející upozornili, že právě toto je často zárodkem potíží – frustrovaní migranti, jejichž energie nemá žádoucí kanál v pracovním procesu a běžné lidské interakci, totiž po čase inklinují k násilným činům a kriminálním aktům.
Spíše než vlastní přednáška, zasluhuje pozornost následná diskuze. V ní se ukázalo několik alarmujících skutečností:
1) Lidé mají problém s posloucháním. Tolik se soustředí na to, co chtějí sami říct, že naprosto nevnímají, co říká někdo jiný. Z toho plyne obrovské množství nedorozumění, neboť lidé reagují jen na klíčová slova, aniž by vzali v potaz kontext, v němž byla pronesena.
2) Řada z nás se považuje za odborníky na věci, o nichž nemáme kompletní sadu informací. Pokud bychom chtěli brát doslova všechno, co bylo v diskuzi proneseno, oplývala by Opava udivujícím počtem lidí, kteří detailně přečetli korán i bibli, jsou důkladně obeznámeni s historií Evropy i světa, uvědomují si kulturní přesahy všech velkých náboženství a navíc se bezvadně vyznají v mezinárodním právu. Na základě této své expertízy jsou pak oprávněni vynášet nezpochybnitelné soudy.
3) Veřejnost má strach. Možná oprávněný. Ve strachu se žije zle, a proto narůstá tlak na to, že je potřeba jeho zdroj za každou cenu odstranit. Veřejnost má tak sklon vyžadovat rychlá, rázná a definitivní řešení po každém, kdo se odváží dané téma otevřít. To se stalo i našim přednášejícím. Jejich příspěvek nebyl pokládán za střípek mozaiky, který má doplnit náš pohled na komplexní problém. Někteří návštěvníci požadovali, aby byly předneseny konkrétní kroky, které by uprchlickou krizi vyřešily a aby hosté předpověděli osud křesťanské Evropy zasažené smrští migrace. S velkou nevolí a osobními invektivami pak bylo přijato „přiznání“, že přednášející studenti (!) toto řešení neznají.
Na závěr si dovolím jednu osobní úvahu. V diskuzi zazněl i názor, že nová generace má na multikulturalismus jiný náhled než generace předchozí, která byla zvyklá žít v uzavřeném systému. Bylo přitom jedno, zda je to systém totalitní nebo demokratický. Jeho uzavřenost byla dána s dneškem nesouměřitelnými technickými a administrativními příležitostmi pro pohyb po planetě. Dnešní mládež se prý vidí jako integrovaná skupina – je normální studovat v zahraničí, objet svět stopem, sdílet obsah sociálních sítí s celou globální komunitou a mít přátele v jiných zemích. Jako člověk, který cestuje poměrně hodně a má za sebou zkušenost se studiem v zahraničí, s tímto názorem souhlasím. A co více, vidím v něm určitou naději pro nadcházející desetiletí. Z hlediska dějinného víme, že světové civilizace přicházejí a odcházejí. Tento cyklus nelze přelstít. Třeba se čas euro-americké civilizace začíná naplňovat. Nebylo by lepší, kdyby se Evropa, jak ji známe, stala základem nového systému a vnesla do něj ty nejlepší rysy zmiňované křesťanské mentality, než abychom ji i s jejími nejlepšími šperky a v celé slávě pohřbili?

PS. Makedonie byla součástí Byzantské říše a středověkého Bulharska. Později byla dobyta Turky a začleněna do Osmanské říše, což mělo za následek přechod třetiny obyvatelstva k islámu. Během balkánských válek byli Turci vytlačeni a Makedonie rozdělena mezi okolní státy. Většinu 20. století prožila jako součást bývalé Jugoslávie. Samostatnost získala roku 1991. Nikdy nebyla součástí Rakouska-Uherska. Honzo a Davide, lituji, že jsem se Vás nezastala už během přednášky, ale potřebovala jsem si ověřit fakta.

Mgr. Zdeňka Morcinková

17_02_15 Středeční přednáška k uprchlické krizi

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close