Studentská simulace komunální politiky pro žáky Slezského gymnázia

Představte si, že středoškoláci dostanou možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva, ujasnit si pozici komunální politiky v demokratickém systému, získat informace, jak se jako občan podílet na řešení lokálních problémů, setkat se s místními zastupiteli a na krátko zasednout na jejich místa a vyzkoušet si tuto roli. Přesně tuto možnost získali žáci Slezského gymnázia ve dnech 12. a 13. prosince 2016.
V pondělí se žáci SGO zúčastnili jednání zastupitelstva města, které proběhlo v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku. Na programu bylo mnoho zajímavých bodů, mj. schvalování rozpočtu města na rok 2017, schvalování návrhu participativního rozpočtu apod. Již samotné jednání žáky natolik zaujalo, že jeho návštěvu na vlastní žádost prodlužovali. Na toto zasedání navazoval další program, kde se žáci dověděli více o komunální politice – fungování, principech, aplikaci na město Opava.
Druhý den bylo na programu samotné jednání studentského simulovaného zastupitelstva v prostorách radnice (Hlásky). Žáci nejprve museli vytvořit skupiny „zastupující“ politické strany a připravit své návrhy pro jednání zastupitelstva. Za spolupráce místních zastupitelů prodiskutovali své návrhy pro jednání tak, aby byli na 14 hod. připraveni. Vedení zasedání se ujal náměstek primátora pan Mgr. Dalibor Halátek.
Konzultanty byli Ing. Pavla Brady, Bc. Hana Brňáková, Ing. Vladimír Javorský, Mgr. Olga Pavlíčková.

Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o komunální politiku a problémy města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se promítá do většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování ve městě.

Podařilo se. Žákům akce přinesla neobyčejný zážitek. Byli překvapeni, jak funguje zastupitelstvo města, kreativně vytvářeli podněty k případným návrhům, změnám. Navázali přímý kontakt se zastupiteli města, kde žijí a studují.

Na závěr bych chtěla poděkovat Magistrátu města Opava, společnosti AGORA Central Europe a žákům Slezského gymnázia.

Věřím, že bude více takových aktivit, při nichž se budeme společně vzdělávat a informovat své okolí.

Mgr. Kateřina Hertlová

16_12_12 Simulace jednání zastupitelstva

Kategorie: Základy společenských věd

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close