SGO získalo ocenění Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 proběhl ve slavnostní atmosféře koncertního sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ceremoniál, během kterého byly uděleny ceny nejúspěšnějším žákům a studentům Moravskoslezského kraje. Kromě tohoto Moravskoslezský kraj již desátým rokem ocenil školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji.
Ceny byly uděleny v nejrůznějších oborech: informatika, služby a ekonomika, historie a lingvistika, aktivity v kultuře a sportu, přírodní vědy, zemědělství a péče o krajinu.
Mezi dvacet pět nejúspěšnějších byl vybrán i žák Slezského gymnázia Jakub Šetka ze třídy 4. B. Jakub má zájem o nespočet oblastí a aktivit. S chutí studuje přírodní vědy, účastní se množství soutěží a olympiád, k jeho největším úspěchům patří například 2. místo v celostátní soutěži ChemQuest. Věnuje se práci v projektu Emise, ocenění získal také za své aktivity ve studentském parlamentu ZIP.
Zároveň proběhlo předání certifikátů Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. Díky projektu Emise a úsilí školního Ekotýmu obdrželo Slezské gymnázium tento certifikát za své mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání. Součástí ocenění byl poukaz na nákup pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů v hodnotě 11 000 Kč.
Žáci Slezského gymnázia jsou v rámci projektu Ekoškola systematicky vedeni k tomu, aby si vážili prostředí, v němž žijí, třídili odpad a rozumně využívali energie.

Alžběta Hanušová, 4. A

16_11_10 Ekologická škola MSK

Kategorie: Environmentální výchova

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close