Zeměpisná vlastní jména už pro nás nejsou tajemstvím

V pondělí 14. prosince 2015 čekala žáky 2. ročníku interaktivní přednáška o zeměpisných vlastních jménech. Poučit nás přijel docent Jaroslav David z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, který se o vlastní jména – především jejich původ a význam – dlouhodobě zajímá.
Mluvený projev byl obohacen o řadu zajímavých dokumentárních snímků s podivnými nebo kuriózními zeměpisnými názvy. Také jsme zapisovali do pracovních listů, které si pro nás docent David připravil.

V následující hodině se 2. C svěřila, co její žáky nejvíce zaujalo:

 jak zní názvy českých měst v cizích jazycích, nejčastěji německy
 jak vznikl název města Opava
 co je urbanonymum
 proč je onomastika společně s geografií „imperiální“ vědou
 proč se města nebo vesnice jmenují tak, jak se jmenují, z čeho se názvy skládají
 že názvy některých cizích měst jsou skutečně legrační
 že přípony názvů některých měst jim dávají určité historické vysvětlení
 že některé opavské ulice několikrát změnily své jméno, což odráží dobovou politickou situaci
 že jsme se u mnoha názvů ulic a náměstí vrátili k tradici z doby 1. republiky
 že mnoho řek má příponu –ava, což znamená voda
 že existuje vědecký i nevědecký výklad názvů měst
 že některé názvy jsou pouze zkomolená německá jména měst
 že se vlastně neví, od čeho je odvozeno jméno našeho hlavního města – existuje totiž více názorů
 že ve většině měst najdeme ulice stejného jména
 že nejčastěji užitým názvem ulic je Komenského
 že je uzákoněno, že se jméno osobnosti pro pojmenování ulice smí použít až 5 let po její smrti
 že si pan docent věděl rady s našimi otázkami – nebo slíbil na náš dotaz reagovat elektronicky
 že Těšín má pověst o setkání bratrů Bolka, Leška a Češka, na které se moc těšili

A my se těšíme na další zajímavá setkání s naší mateřštinou.

Mgr. Magda Hrstková + 2. C

15_12_14 Jaroslav David o zeměpisných vlastních jménech

Kategorie: Český jazyk

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close