Příběhy bezpráví přivedly na SGO pamětníka

Dne 23. listopadu 2015 jsme se zúčastnili celorepublikové akce Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Tato akce má přiblížit studentům středních škol dobu vlády komunistů v Československu. V rámci této akce jsme zhlédli dva dokumenty a uspořádali besedu s panem RNDr. Jaroslavem Suchánkem, který byl po Sametové revoluci poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum a později také za ODS a v 90. letech 20. století velvyslancem ČR v Austrálii.
Dokumenty se týkaly roku 1968, a to především obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Viděli jsme dobové záběry prvních dní po obsazení a reakce lidí na toto obsazení. Druhý film se zabýval studenty a jejich protestní akcí proti tomuto obsazení a byl taktéž ve formě dobových záznamů. Oba filmy nám pomohly přiblížit si tehdejší dobu a poměry, které v tu chvíli vládly v Česku i v socialistické části světa.
Pan Suchánek se následně ujal slova velmi zajímavě a celé jeho vyprávění se neslo v přátelském duchu, ačkoliv doba, o které jsme si povídali, takto přátelská nebyla. Nejprve jsme se zabývali výše zmiňovaným rokem 1968, ale neopomenuli jsme ani Sametovou revoluci a její důsledky. Pan Suchánek nám svými zkušenostmi otevřel pohled na události té doby. Velmi ochotně odpovídal na jakékoliv naše dotazy a my jsme mu velice vděční, že přijal naše pozvání a přišel nám vylíčit své zážitky.
Celá tato akce nás obohatila o zajímavé poznatky, ke kterým bychom se jistě jen těžko dostávali, a bylo nám umožněno nahlédnout do doby, která je pro nás, studenty, už jen historií. Věříme, že tato akce nebyla poslední, a už teď se těšíme na další.

Kamila Rybová, 3. B

15_11_23 Příběhy bezpráví

Kategorie: Dějepis

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close