Projekt Otevřená věda pokračuje

Akademie věd ČR v rámci rozvoje lidských zdrojů pro vědu a výzkum vytrvale cílí na studenty středních i vysokých škol. Projekt Otevřená věda, jenž je vlajkovou lodí spolupráce s mladou generací, zapojuje studenty do praktického výzkumu na AV ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Tyto stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR.

V roce 2016 bude pod hlavičkou Otevřené vědy zorganizováno 70 vědeckých stáží pro talentované studenty středních a vysokých škol z celé České republiky. Cílem uvedené aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe, podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory a oslovit talentované studenty – potenciální vědce – ještě před důležitými milníky ve volbě jejich kariéry.

V loňském roce se do projektu zapojil Denis Urbanský, který pracoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací soutěžil na SOČ a stal se absolutním vítězem na závěrečném sympoziu minulého ročníku výše zmíněného projektu. článek. Pokračování projektu bylo sice nejisté, ale pro velký úspěch byl vypsán další ročník projektu Otevřená věda, v pořadí už pátý.

V nabídce je letos více než 200 registrovaných témat z 19 vědních oborů (biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie). Stáže budou probíhat od ledna 2016 do prosince 2016, do projektu se mohou přihlásit studenti středních (1. – 4. ročník/kvinta – oktáva denního studia) a vysokých škol z celé České republiky. Přihlašování pro studenty bude spuštěno od 27. října do 10. listopadu.

Podrobnější informace najdete na adrese http://www.otevrenaveda.cz/nabidka-stazi/pro-studenty.html

Nabídka témat je zde

Neváhejte, vyberte si téma a zaregistrujte se, tato šance se už nemusí opakovat!

Kategorie: Aktuality, Projekty

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close