Model OSN 2015 – žáci SGO jednali o uprchlické krizi ve světě

Po velmi zdařilém přípravném kole, které probíhalo na SGO v dubnu 2015, se naši žáci (6., 7. a 13. listopadu 2015) sešli k dalšímu běhu anglické simulace jednání OSN. Letos jsme se věnovali žhavě aktuálnímu tématu uprchlické krize ve světě. Žáky nejprve čekalo docela složité studium poměrů v zemích, které na ně připadly při vstupním výběru. Simulace se účastnilo 23 „delegátů“, jež zastupovali celé spektrum zemí – Sýrii zmítanou občanskou válkou, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a další země, které leží na hlavní migrační trase, Velkou Británii, Německo, Dánsko i Švédsko a jiné vyspělé země, které jsou vysněným přístavem migrantů, a také celou řadu států, jichž se problém zatím přímo netýká, ale jeho následkům se nejspíše v budoucnu nevyhnou – například Českou republiku.
Simulaci zahájily minutové vstupy všech delegátů, v nichž nastínili současnou situaci svých zemí z hlediska uprchlické krize a předložili možnosti řešení, která považují ze svého hlediska za možné a správné.
Dalším krokem pak byla rozsáhlá diskuze o problému, kde si delegáti postupně upřesňovali svá stanoviska, kladli si celou řadu nepříjemných otázek a konfrontovali momentální problémy své země s problémy svých sousedů. Ukázalo se, že s návrhem se dá dělat spousta zajímavých věcí – můžete s ním souhlasit či nesouhlasit, můžete jej rozporovat, zpochybňovat, odmítnout či rovnou pohřbít, dá se napadat, upřesňovat i prosazovat přes mrtvoly, může o něm být dosaženo kompromisu, může se ukázat zcela nereálným či naopak spásným. A jaké návrhy tedy letos padly?

Zde je namátkový výběr:
• Zavřeme hranice.
• Otevřeme hranice.
• Pošleme je všechny zpátky.
• Udělíme azyl každému, kdo o to požádá.
• Pošleme vojáky do Sýrie.
• Někdo by se měl postarat o Asada. 
• Hlavně nebudeme posílat vojáky do Sýrie.
• Zřídíme uprchlické tábory v Sýrii.
• Zřídíme tábory na Balkáně.
• Zrušíme tábory. Zakážeme stavět v Evropě mešity.
• Zabavíme v celé Asii i Africe čluny.
• I malá změna je prospěšná.
• Malé změny nemají cenu.
• Řešme to komplexně.
• Řešme to postupně.
• Přerozdělit migranty.
• Stop kvótám.

Nebudeme vás napínat, uprchlickou krizi jsme dnes na SGO nevyřešili. Přesto nepokládáme vynaložený čas za ztracený. Program nám dal možnost zamyslet se nad zásadními otázkami současného světa: Kdo má práva a kdo povinnosti? Kde končí humanita? Je to náš svět nebo jejich? A jak se vyrovnat s životem ve světě, který stojí na ostří nože?

Mgr. Zdeňka Morcinková

15_11_13 Model OSN

Kategorie: Cizí jazyky, Základy společenských věd

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close