Litter Less – Voda z kohoutku chutnala při testování nejvíce

Uplynulý týden se na Slezském gymnáziu nesl ve jménu ochrany životního prostředí a ekologického chování. V rámci mezinárodní kampaně Litter Less, která je podporována mezinárodním projektem Ekoškola, se seminaristé biologie a chemie 3. ročníku účastnili aktivit spojených s touto akcí.
Ve středu 3. června 2015 se uskutečnila exkurze do čistírny odpadních vod v Opavě. Byli jsme obeznámeni se základními principy a postupy, kterými se voda čistí poté, co byla použita v domácnostech spotřebitelů, tedy každého z nás. Odpadní voda je vyčištěna a opět vypuštěna do řeky. Zajímavostí je, že voda vtékající do řeky má mnohdy větší kvalitu než voda, která řekou běžně protéká. Pracovnice, která nás čističkou provedla, nám vysvětlila, jak je důležité neznehodnocovat odpadní vodu zbytky potravin a chemikáliemi, které by mohly celý chod čističky vyřadit na několik hodin.
Čtvrtek patřil degustacím. Ne vína, jak byste se mohli domnívat, ale vody. V průběhu přestávek proběhla na několika stanovištích ochutnávka vody s hlasováním. Žáci tak mohli ohodnotit, jestli jim více chutná voda balená, která přispívá k vytváření přebytečného odpadu, voda studniční, nebo voda z kohoutku. A jak to dopadlo? Studentům nejvíce vyhovuje voda z kohoutku, protože je čerstvější než voda balená, která se ke spotřebiteli dostane až za několik dnů. Těsně za „kohoutkovicí“ se tedy umístila voda studniční.
Závěrem týdne jsme se zúčastnili projektového dne Litter Less. Hosty a zároveň soutěžícími byli žáci základních škol. Celkem 3 soutěžní týmy si spolu se seminaristy nejprve vyslechli krátkou přednášku s informacemi o celém projektu a vyhodnocením ochutnávky vody. Celým dnem nás provázel Denis Urbanský z 3. A v roli pana Kaplana, ústřední postavy ze známého Rostenova románu. Následovaly hodiny v chemické laboratoři, kde jsme si mohli vyzkoušet pokus s filtrací vody kořenovou čistírnou. Po návratu do učeben na nás čekalo malé občerstvení. Po praktické části se nám představily jednotlivé týmy soutěžících s jejich prezentacemi o zmírnění produkce odpadu. Svými krátkými příspěvky nám o něco více přiblížili problematiku recyklace, nadměrného a zbytečného kupování balené vody a nešetrného chování. Věděli jste například, že ročně zemře několik tisíc albatrosů, mořských ptáků, v důsledku zkonzumování odpadu vyplaveného na pobřeží? Po ukončení prezentací se hlasovalo o té nejlepší z nich. Jasnými vítězi se stalo družstvo ze Základní školy Oldřišov, které přispělo svou aktivitou k omezení nákupu balené vody na jejich škole. Náležitý dík patří zejména paní učitelce Mgr. Janě Dümlerové, která celý den zorganizovala. S nově nabytými informacemi se snáze přiblížíme titulu Ekoškola.

Lea Cingelová, 3. C

Kategorie: Environmentální výchova

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close