Studenti Slezského gymnázia se zapojili do aktivity Model OSN

IMG_0308.JPGVe dnech 17. a 18. dubna 2015 hostilo Slezské gymnázium pilotní projekt Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá uvedením tzv. Modelu OSN do českých středních škol. V úvodní části se účastníci z řad studentů seznámí s historií a fungováním Organizace spojených národů, vytýčí si téma, kterým se jejich jednání bude zabývat, a vyberou si země, které hodlají v jednání zastupovat jako jejich delegáti. V následující části se pak každý delegát samostatně seznamuje se situací v dané zemi a zvažuje kroky, které by rád prosadil při jednání.
IMG_0253.JPGDruhý, jednací, den zahajují delegáti úvodními projevy založenými na dříve zjištěných informacích. Poté probíhá rozsáhlá diskuze, která má dvě hlavní složky, jež se při jednání střídají. První z nich jsou proslovy – ty přednáší vždy delegát, který se přihlásil o slovo. Proslov je omezen časovým limitem 60 vteřin. Druhou možností je tzv. caucus, při kterém jednají delegáti ve skupinkách a ujasňují si společné zájmy a sjednocují své požadavky. V tomto druhém dni probíhá již vše v angličtině, aby se simulace co nejvíce přiblížila skutečnému jednání OSN.
IMG_0316.JPGTématem naší simulace bylo zlepšování pozice ženy a boj za rovná práva žen ve světě. Vybrané země dávaly prostor pro mnohá názorová střetnutí. Nebylo totiž lehké sjednotit výchozí pozice Kanady a Konga, smířit náboženský radikalismus Polska a Jamajky či přimět Čínu, aby vůbec uznala problémy s lidskými právy. K tomu přistoupilo dilema Turecka, které stojí na pomezí dvou velkých kultur, nelehká situace Tunisu, který sice uznává práva ženy de iure, ale už ne tolik de facto, nebo specifický postoj Ukrajiny, která momentálně řeší zcela jiné problémy. Bylo též obtížné najít praktické prostředky, jak zajistit prosazení práv ženy v miliardové Indii a zároveň v Mongolsku, které má nejnižší hustotu zalidnění na světě. A jistě budete souhlasit, že konkrétní problémy žen v Litvě a v Brazílii se mohou diametrálně lišit. Jaké otázky se tedy v tomto pestrém plénu řešily?

• Je lepší vzdělávat děti, dospělé nebo policisty?
• Přispěje zvýšení podílu žen v policejních složkách ke zlepšení situace?
• Je postavení ženy svázáno s náboženstvím? Pokud ano, jak moc?
• Co takhle poslat křesťanské misie do muslimských zemí?
• Bude to celé financovat Kanada?
• Co skutečně říká a neříká korán?
• Je potřeba vzdělávat primárně chlapce, nebo dívky?
• Vědí vůbec ženy, co je jejich právem? A chtějí všechny ženy stejná práva?
• Kdy jsou tresty efektivním řešením?
• Bude Polsko spasitelem muslimského světa?

IMG_0426.JPGZávěrečné rezoluce se pak rodily velmi obtížně. Nebyla nouze o dvoustranná jednání i kuloárové rozhovory (vedené na školní chodbě), přetahování signatářů a kompromisy uznané jen se zaťatými zuby.
Závěrem bych chtěla vyjádřit velkou pochvalu i obdiv studentům, kteří se simulace zúčastnili. Zmobilizovali totiž své síly jak při vyhledávání informací a tvorbě písemných podkladů, které často dosahovaly úrovně, za niž by se nemuseli stydět ani vysokoškoláci, ale i při jednací části, kdy plně využili svého potenciálu anglických mluvčích. Dokázali se vcítit do ducha jednání a jen velmi zřídka opouštěli angličtinu jako jednací jazyk. Dva dny simulace je jistě nabily chutí do dalšího studia, protože si vyzkoušeli jak povznášející je pocit, když se v něčem orientujete, chápete souvislosti a užíváte své znalosti v praxi.

Mgr. Zdeňka Hrstková

15_04_18 Model OSN

Kategorie: Cizí jazyky

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close