Stužkovací večírek 4. ročníku

V pátek 9. ledna 2015 se všichni čtvrťáci a mnozí z jejich učitelů sešli v prostorách restaurace Koruna, aby společně oslavili vstup studentů závěrečného ročníku do stavu maturantského.
Po úvodním slovu ředitelky školy Ing. Milady Pazderníkové a slavnostním přípitku na zdar maturitního snažení jsme zhlédli tradiční programy jednotlivých tříd. Letošní maturanti při nich prokázali velkou kreativitu a smysl pro humor.
Třída 4. A postavila svůj program na dramatizaci upravených pasáží ze slavných děl světové literatury. Byli jsme svědky „sofiiny volby“ budoucího studenta, který strávil nejednu drásavou chvíli při rozhodování, zda svůj zápisový lístek přinese na SGO či MGO. Dozvěděli jsme se, proč se Malému princi nepovedlo ochočit Šprtku. Vyslali jsme Společenstvo studentů zničit Potvrzení o studiu do nitra Slezského gymnázia v Zemi opavské a čekali na Godota spolu se skupinou absurdních intelektuálů fascinovaných trojpapežstvím. Přeji tedy 4. A za celý učitelský sbor, ať je u maturity nezachvání Amok, aby si v kritických chvílích, kdy teplota dosáhne 451° Fahrenheita, vzpomněli, že alespoň jeden Dobrý člověk ještě žije (a snad i sedí v maturitní komisi) a aby v případě drobných zaváhání nesklízeli Hrozny hněvu, ale vždy v dobrém vzpomínali na SGO jako na svou Alma Matku.
4. B pak představila svůj komponovaný program, v němž ztvárnila nejrůznější momenty ze školního vyučování. Odbojář Igor Hnízdo sice postavil všechny žáky do latě, jeho snažení však bylo záhy sabotování z nejvyšších politických kruhů, odkud žáci svědomitě sledující aktuální dění pochytili a obratem do praxe uvedli skandální vulgarismy. Míru všeobecného mravního rozkladu mladé generace snad dostatečně ilustruje fakt, že zmíněnou kontroverzní slovní zásobu používá podle paní učitelky třídní i premiantka Sandra. Z diváckého hlediska nelze neocenit kreativní přístup k Novákovu lezení po jabloni, když odbila pátá. V návaznosti na procítěnopu recitaci Martina Mareše, chceme studentům ze 4. B popřát, aby u maturity „stáli pevně, v oku žár“, aby v životě poznali spíše „šťastný spánek“ než „lidu hněv“ a aby je – až se jednou budou procházet po Wall Streetu – nepřepadli „vrazi jak saně“, ale aby raději natrefili na nějakou šťastnou burzovní předtuchu, díky níž vydělají spoustu peněz (které utratí třeba i za frézy a kombinézy).
Třída 4. C zaujala kromě zdařilých, choreograficky náročných tanečních výkonů hlavně rozsáhlým blokem sborového zpěvu. Ukázalo se, že hudba skutečně nabízí odpověď na každou životní situaci, v níž se může běžný student ocitnout. Člověk by skoro myslel, že to textaři skládají studentům na míru. Zdá se také, že naši popskladatelé velmi dobře vidí do študákovy duše, neboť ve svých rozmanitých textech dokázali postihnout nejen poměrně předvídatelné pocity studentů při zkoušení z angličtiny (Help!), rychlém diktování zápisu (Spomaľ) či lichocení třídnímu učiteli s cílem vyhnout se testu (Petře, Petříčku), ale dokonce zachytit takové nuance jako zapomenutou omluvenku (Vy to pochopíte) či omluvenku poněkud pochybného původu (Škoda, že je iba vymyslená). Co tedy popřát studentům 4. C? Milí přátelé, je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno – ať svítí i na Vaši maturitu a na celý Váš budoucí život. Vyberte si takové povolání, abyste nemuseli denně litovat, že jste se nestali hlídačem krav. Nepochybujte o sobě a zbytečně se neptejte, zda se blížíte k cíli a kolik vám zbývá síly. A především nezapomínejte, že krásný úděl máte dnes, kráčet k zítřku, žít a kvést.

I bid you all a very fond farewell.
… ale nebojte, ještě to bude chvilku trvat 🙂

Mgr. Zdeňka Hrstková

 

15_01_09 Stužkovací večírek

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close