Přednáška poodhalila některá tajemství vody

DSC_4283Dne 18. listopadu 2014 se na Slezském gymnáziu uskutečnila přednáška s názvem „Chemie v praxi“. Byla zaměřena na znečištění ovzduší a vodních zdrojů. Přednášela doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D., z katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ČVUT Praha. Vděčným obecenstvem se stali studenti chemického semináře a chemické skupiny projektu Emise.
Přednáška nás všechny nadchla, neboť jsme se kromě nových a zajímavých informací ohledně emisí a imisí dověděli, jak se provádí měření obsahu iontů ve vodě pomocí tzv. konduktometrie (analytická metoda využívající vodivost iontů ve vodě) či měření tvrdosti vody pomocí tzv. chelatometrické titrace (viz obrázek). Velmi zajímavé bylo také měření škodlivých dusičnanů ve vodě. Sami studenti měli možnost otestovat si vlastní vzorky vody, což mimochodem přineslo i vtipné rozlousknutí záhady, proč se Denisovi Urbanskému doma pokazila pračka – tvrdost vody je škodlivá pro pračku kvůli tvorbě a usazování vodního kamene. Analýza odhalila, že tvrdost vody vzorku, který poskytl Denis, je 4,23 mmol/l, když norma stanovuje maximálně 3,5 mmol/l.
Také jsme zjistili, že voda v naší škole je bez závad, s menším obsahem Ca2+ a Mg2+ iontů.
Velké poděkování patří přednášející docentce Janě Nábělkové za její poutavé a zajímavé vystoupení.

Jan Steinwirth, 2. A

14_11_18 Chemická tajemství vody

Kategorie: Chemie

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close