Otevřená věda

Od listopadu 2013 do 11. 4. 2014 se dva pedagogové Slezského gymnázia – Mgr. Milan Pobořil, Ph.D. a moje maličkost – zúčastnili Kurzu Otevřené vědy pro pedagogy fyziky. První – teoretická – část se konala na podzim v Třešti a druhá – praktická – část pak v ústavech Akademie věd v Praze a Řeži.
Protože už podzimní část kurzu byla inspirativní, tak jsme se i přes nepříjemné ranní vstávání už v půl třetí ráno vydali do Prahy plni očekávání. Nejdříve jsme navštívili laboratoř nedestruktivního testování, kde jsme sledovali ultrazvukové metody zkoumání poruch v přesných výrobcích a šli vyloženě s vlastní kůží na trh při zkoumání její elasticity.
Dále nás vzali na špičkové pracoviště, kde je jeden ze dvou českých Tokamaků COMPASS (www.ipp.cas.cz). Zde nám RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. zodpověděl naše všetečné dotazy ohledně provozu a využití Tokamaku a Mgr. Milan Aftanas nám podrobně vysvětlil, jak se pomocí laserů v Tokamaku měří obrovské teploty, které dosahují podobných hodnot jako v jádru Slunce.
Čtvrtek jsme strávili v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (www.jh-inst.cas.cz), který se v posledních letech obří měrou snaží popularizovat vědu mezi mladou generací a vychovat tak další mladé vědce. O tom, že se jim to daří, svědčí i cena za popularizaci vědy pro naši lektorku Ing. Květoslavu Stejskalovou, CSc. Zde nás odborníci provedli spletitou problematikou nanomateriálů, s Mgr. Michalem Fárníkem, Ph.D. jsme objevili klastry (shluky molekul), které mimo jiné mohou za vznik ozonové díry. Paní Mgr. Dryahina nám provedla analýzu dechu a vysvětlila, jak se z něj dá poznat, zda člověk náhodou netrpí nějakou závažnou chorobou.
Odpledne jsme navštívili Badatelské centrum PALS (www.pals.cas.cz), kde se nám zaníceně věnoval Ing. Ullschmied, CSc. Ukázal nám jak Asterixe (multiterawattový femtosekundový titan-safírový laserový systém), tak Idefixe (kilojoulový subnanosekundový jodový laser) a Obelixe a vysvětlil nám, jak systémy fungují a k čemu vlastně slouží.

Závěr a zlatý hřeb celého třídenního praktického kurzu se odehrál v Řeži u Prahy, v Ústavu jaderného výzkumu (www.ujv.cz). Zde jsme se mimo jiné dostali do prostoru jaderného reaktoru, kde panují přísné bezpečnostní opatření. Jako jeden z poznatků lze uvést, že jsme jistili, že opustit prostor reaktoru je mnohem těžší než se do něj dostat. Všudypřítomné dozimetry hlídají jakoukoli zvýšenou hodnotu radioaktivity. Člověk se tak musí před každým odchodem přeměřovat, zda náhodou „nezáří“.
Závěrem bych už jen uvedl, že takových kurzů jako byl kurz otevřené vědy by mělo být více. Budu mluvit za kolegu Mgr. Pobořila: Kdyby to šlo, jedeme příště zase.

Kategorie: Fyzika

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close