Emisaři a Curiosity v RECETOXu

RECETOX11. dubna 2014 studenti z projektů Emise a Curiosity navštívili centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX na MU v Brně.
Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a přírodní toxiny (cyanotoxiny).
Jaký vliv na lidské zdraví mají bromované zpomalovače hoření? Čím je pro nás goretex a teflon prospěšný a čím nám škodí? Jak ovlivňují estrogeny z antikoncepce kvalitu vod? Čím jsou pro nás cyanotoxiny nebezpečné? To byla část témat, jež studentům Slezského gymnázia na tomto specializovaném pracovišti představili.
Pro účastníky byly připraveny ukázky výzkumu jednotlivých pracovišť RECETOXu. Studenty velmi zaujalo, že i látky, které běžně používáme při sportovních činnostech (goretex, teflon,…), nemají na člověka podle nejnovějších výzkumů zrovna příznivý vliv.
Dále na účastníky čekaly prohlídky zajímavých laboratoří a živočichů, kteří jsou používáni pro výzkum (dafnie, akvarijní ryby, drápatky…).
Podnětem pro emisaře byla problematika spaloven v Moravskoslezském kraji. Pro studenty bylo přínosem, že získali představu o činnostech vědeckého pracoviště.

Mgr. Alexandra Hoňková

Kategorie: Chemie, Emise

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close