Legionáři Jožovi Davidovi byl v Opavě odhalen pomník

jirasekJoža David, rodák z opavské městské části Kylešovice, byl v roce 1947 jmenován čestným občanem města, v roce 2014 mu byl nedaleko rodného domu odhalen pomník. Slavnostnímu aktu přihlíželi také žáci Slezského gymnázia Opava.
V pondělí 17. února 2014 kolem čtvrté odpoledne přibrzdilo dopravu na frekventovaném jižním obchvatu Opavy jakési srocení lidu. Řidiči osobních aut i pasažéři autobusových spojů se jistě divili tomu, co se na konci Kylešovic děje. Historické i soudobé uniformy, lesk vyznamenání, čestná stráž. A hlavně tajuplně zahalený pomník. Na jeho odhalení se přišlo podívat více jak dvě stě padesát občanů Opavy. Jistě i proto, že nedaleko můžete procházet ulicí, jež nese jméno Joži Davida, osobnosti, které je nový pomník věnován.

Národně sociální novinář a politik Josef David se v Kylešovicích narodil 17. února 1884. Letos jsme tedy vzpomínali 130. výročí. Od mládí se počítal k radikálům, vystupoval na manifestacích a táborech lidu, pomáhal při zrodu vzdělávacích i odborových spolků. Svou dráhu novináře zahájil v brněnském Pokroku, ale dopisoval také do dalších listů, především v severních Čechách a na Opavsku. V Rusku se podílel na tvorbě a vydávání legionářského Československého deníku.
Poslední informací jsme ale trochu předběhli čas. Vraťme se do roku 1914. Po zahájení světového válečného konfliktu musel Joža David narukovat na východní frontu. Odtud v květnu 1915 přeběhl na ruskou stranu. Začala životní etapa, v níž spojil svou pouť s československými legiemi. Při práci v legiích se setkal s Masarykem i Štefánkem a ztotožnil se s jejich názorem na vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků.
Po 1. světové válce stanul v čele Československé obce legionářské, z její kandidátky se dostal do Národního shromáždění. Ve své funkci se věnoval tomu, co znal z vlastní zkušenosti nejlépe – problematice armády a brannosti. Od března 1939 však nebyl v Protektorátu v bezpečí, musel se skrývat. Bez ohledu na následky se ale zapojil do odbojové činnosti. Okolnosti ho v říjnu 1939 přinutily k emigraci. V Bělehradě a později v Jeruzalémě a Haifě pak organizoval bezpečný tranzit uprchlíků na Západ. V roce 1941 se i Joža David přesunul do Anglie.
Koncem 2. světové války se angažoval ve vládě vzešlé z jednání v Košicích, v prvních poválečných letech pracoval v Prozatímním a následně Ústavodárném shromáždění.
Ve funkci předsedy parlamentu stál také v době politické krize v únoru 1948. Nevládl však žádnými zákonnými prostředky, jimiž by mohl vzdorovat tlaku komunistů. Nemohl tedy nijak reagovat na žádosti, které k němu směřovaly a vyzývaly ho k důrazné akci. Jeho funkční období skončilo s volbou nového shromáždění poslanců v květnu 1948. Jako demokrat pak z politického života odešel. Zemřel nedlouho po svých čtyřiaosmdesátých narozeninách v roce 1968.

Z uvedeného je zřejmé, že Opava má v Josefu Davidovi opravdu významného rodáka, který vedle politiky spojil svůj život především s aktivitami Československé obce legionářské. Proto není divu, že právě tato organizace společně s Rotary Club Opava převzala záštitu nad odhalením pomníku. Na slavnosti jsme se tedy mohli setkat s řadou významných a zajímavých osobností. Úvodním slovem přítomné přivítal pan Jaroslav Burda, který byl iniciátorem vztyčení pomníku. Vzápětí se samotného aktu odhalení ujali hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, primátor Opavy Zdeněk Jirásek a zástupci ČsOL plk. v. v. Andrej Koba a četař v. v. Miloslav Šafrán, veteráni 2. světové války. O čestnou stráž u nového pomníku se postarali vojáci z místní posádky. Přítomen byl také ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Jaroslav Hrabec. Dalším bodem byla zdravice hejtmana MSK, v níž vyzdvihl, jak je důležité připomínat si osobnosti i události historie. S životními osudy Joži Davida všechny přihlížející seznámil plk v. v. Jaroslav Žáček.
Zvláštními hosty slavnosti byli vnuk a pravnuk Joži Davida, pánové MUDr. Tomáš David a Mgr. Michal David. I když je s Opavou spojují již jen vzpomínky na zdejší kořeny jejich rodu, ocenili zájem Opavanů o osud Joži Davida. Z Prahy dorazila ještě jedna návštěva slavnosti – tajemníci Republikového výboru ČsOL Filip Procházka a Petr Hozlár. Při příležitosti zpřístupnění pomníku veřejnosti byly nejen jim, ale i dalším významným hostům předány pamětní medaile.
Závěrečného slova se ujal primátor města Opava. Na osobnost Joži Davida se podíval jako historik moderních dějin. Konstatoval, že Davida vnímá jako demokrata, který se pevným postojům nezpronevěřil ani pod značným tlakem, který vždy jednal tak, jak mu velely platné zákony i vlastní zásady. Pomník Joži Davida v Opavě-Kylešovicích to bude stále připomínat.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close