projekt Healthy lifestyle

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Více informací o operačním programu na stránkách Euroregionu Silesia.

Projekt navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci s polskou partnerskou školou. Tentokrát se chceme zaměřit na zdravý životní styl, jehož osvojení přináší v současné době do lidské společnosti nový rozměr.
Zdravý životní styl je tématem, kterému se v poslední době věnuje nemalá pozornost, které však ne každý chápe správně. I správnému přístupu k životu je třeba se učit. Na jedné straně se chystáme zaměřit na osvětu zdravé stravy a také rozpoznání rizik spojených s poruchami příjmu potravy, na straně druhé klademe důraz na optimální nastavení pohybových aktivit v rámci trávení volného času.

V projektu HEALTHY LIFESTYLE budou realizovány tyto aktivity:

– Lyžařské závody – „S Euroregionem na vrchol!!!“
– Konference v polských Rydultowech – téma: Poruchy příjmu potravy
– Přednášky HELP ME pro české i polské žáky
– Konference na Slezském gymnáziu v Opavě – téma: Zdravý životní styl, zdravá strava
– Time for Adventure
– Přehlídka hudebních skupin a sportovní den v polských Rydultowech

Cílem projektu je pochopit problematiku stravování a možného dopadu špatných návyků na lidské zdraví, hledat možnosti trávení volného času vhodnou formou aktivity. A také podpora přeshraniční spolupráce v oblasti mezilidských vztahů v době, kdy se Evropa sice globalizuje, ale jednotlivci se navzájem vzdalují.

Kategorie: Projekty

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close