Emisaři na krajské konferenci

Pátý ročník „Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO),“ nad kterým převzala záštitu náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková, se konal 29. ledna 2014 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského. OSN vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem rodinných farem a rokem krystalografie. Tato témata se promítla nejen do prezentací, ale i závěrečné diskuze.

Letošní setkání bylo zaměřeno na přírodní dědictví planety Země, zejména na neživou přírodu, na hospodaření s přírodními zdroji, posílení manažerských dovedností v oblasti publicity a propagace školy. K hlavním tématům patřila problematika rodinných farem, které hrají klíčovou roli v tvorbě zaměstnanosti na venkově a při podpoře místních ekonomik. Prostor pro příklady dobré praxe byl vytvořen jak v dopoledním, tak v odpoledním programu. Školy MSK prezentovaly své uskutečněné či plánované aktivity v kontextu praktické environmentální výchovy.

Součástí setkání byly též prezentace manažerských dovednosti v oblasti publicity a propagace školy. Příkladem, jak zviditelnit školu, je také volba či zapojení se do zajímavého projektu EMISE, který na setkání koordinátorům prezentovali žáci Slezského gymnázia v Opavě. Ti všem rozdali brožury se základními informacemi o emisích a imisích a apelovali na přítomné: „Chceme-li příznivější podmínky pro naše budoucí životní ovzduší, musíme začít jednat.“

Studenti opavského gymnázia se snaží zkvalitnit ovzduší v Opavě a okolí řadou aktivit. Nejdůležitější je osvěta občanů, které informují na pravidelných pochůzkách v ulicích města, předáváním informační brožury a prezentováním projektu na nejrůznějších akcích. Další možnosti je také vyfocení špatně zatápějících domů, jejichž fotografie jsou předávány odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy a uveřejňovány na http://www.opava-city.cz/emise. Žáci školy již tento projekt prezentovali v řadě sdělovacích prostředků. V lednu 2014 se skupinka emisařů vypravila do Prahy na republikové kolo soutěže „Navrhni projekt“, kde skvěle reprezentovala gymnázium a Moravskoslezský kraj. Mezi kvalitní konkurencí obsadili se svou prezentací o projektu Emise třetí místo. Více informací o projektu EMISE naleznete na http://emise.slezgymopava.cz

Další možností, jak zviditelnit práci školy a přispět ke zlepšení komunikace mezi školou, veřejností a zřizovatelem je příklad ze základní školy z Vávrovic. Ředitel školy Pavel Gregor je autorem projektu „Školní zahrada“, která se stala v krátké době místem společenského dění v obci, učebnou v přírodě i místem pro volnočasové aktivity jak dětí i spoluobčanů Vávrovic.

Na organizačním zajištění celé akce se podílela Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, která v rámci dotačního programu MSK „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014“ získala finanční podporu v celkové výši 75 tisíc korun. Během projektu „Učíme se navzájem“ je to druhá vzdělávací akce pro koordinátory EVVO. Během školních prázdnin se mohou koordinátoři těšit na třetí vzdělávací seminář pod názvem „Letní škola koordinátorů EVVO“. Stejně jako v minulých letech se na přípravě setkání koordinátorů podílela předsedkyně Klubu ekologické výchovy Milada Švecová, která je odbornou garantkou semináře.

Setkání koordinátorů Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, které má akreditaci MŠMT „Publicita a propagace školy.“ Všichni účastníci obdrželi osvědčení a CD s metodickými materiály.

Zpracoval/a: Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí
Odbor kancelář hejtmana kraje

Kategorie: Aktuality, Emise

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close