Luděk Plachký v nominaci!

Máte-li v nedělní podvečer čas a nenechává vás chladným dění okolo vás, přijďte podpořit studenta Slezského gymnázia Luďka Plachého, který byl nominován na Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti. Akci každoročně vyhlašuje Opavská kulturní organizace spolu se Statutárním městem Opava. Cílem této akce je ocenit studenty, kteří vyvíjejí aktivity, akce, iniciativy, které pomáhají v jakékoliv oblasti veřejného zájmu v Opavě. V tomto roce přišly dvě hromadné nominace a pět nominací jednotlivců ze sedmi středních škol a učilišť nacházejících se na území Statutárního města Opava, přičemž obě gymnázia, průmyslová stavební i umělecká škola a zemědělská škola nominovaly své žáky již podruhé. Loňským vítězem se stala studentka Slezského gymnázia v Opavě Lenka Gollová. Kdo se stane letošním držitelem Ceny, se dozvíte na slavnostním vyhlášení dne 17. listopadu v 17 hodin v klubu Art. Akce je bez vstupného a všichni jste srdečně zváni.

Aktivity Luďka Plachkého:
Humanitární oblast
1. 2012/2013 – září 2013, vedoucí „legislativního týmu“ projektu EMISE, tento projekt je zaměřen na upozornění široké veřejnosti o škodlivost špatného topení (spalování plastů aj.) Projekt je podporován náměstky primátora města Opavy Mgr. Daliborem Halátkem a Danielem Žídkem.
Aktivity rozvíjející vzdělání
1. 2009/2010 – člen Opavského zastupitelstva dětí a mládeže (OZDM)
2. 5. listopad 2012 – účast na simulaci „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, pořádané Eurocentry Olomouc, Zlín a Ostrava a Zastoupením Evropské komise v ČR prostřednictvím EUROPE DIRECT Olomouc a Nový Jičín. Simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU na téma mezinárodní dohody ACTA, zde obsadil 1. místo.
3. 19. listopad 2012 – účast v celostátním kole soutěže „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, simulace Evropského parlamentu a Rady EU na téma víceletého finančního rámce EU na léta 2014-2020, odměnou byla studijní cesta do Bruselu.
4. 8. – 11. listopad 2012 – účast na projektu „Rozhoduj o Evropě“ v roli předsedy Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu (EP), simulace jednání EP a Rady EU, úprava tří legislativních návrhů nařízení (o energetické účinnosti, o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik, o pravidlech pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky).
5. 14. listopad 2012 – Středeční přednášky SGO a OKO, Luděk zde přednášel pro veřejnost na téma „Green, hole a soustředění aneb Golf se dá hrát všude“.
6. leden – duben 2013 – Kariérový koučink do škol – úspěšné absolvování kurzu pořádaného Školou manažerského rozvoje s.r.o., školení na téma: profesní diagnostika, kariérový koučink a kompetence pro trh práce.
7. 9. května 2013 – účast na simulaci „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, pořádané Eurocentry Olomouc, Zlín a Ostrava a Zastoupením Evropské komise v ČR prostřednictvím EUROPE DIRECT Ostrava, simulace na téma směrnice na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů, obsadil 1. Místo
8. listopad 2012 – duben 2013 – Pražský studentský summit (PSS) – účast na XVIII. ročníku prestižního projektu v roli delegáta za Španělsko v ECOSOC, Model OSN, ocenění Skokan roku v Hospodářské a sociální radě. Díky účasti na XVIII. ročníku PSS se setkal s radou velvyslancem Pablem Ruperézem Pascualenou na půdě Španělského velvyslanectví v ČR, zde diskutoval na téma zahraničně-politických otázek projednávaných v Modelu OSN PSS
9. 13. – 17. září 2013 – Český model amerického kongresu – účast na prestižním projektu v roli poslance za Michigan, náplní byly přednášky na téma např. revize obchodních dohod s Latinskou Amerikou, podpory automobilového průmyslu v USA, vytvoření transatlantické zóny volného obchodu a následná simulace jednání Sněmovny reprezentantů.
10. Září 2013 – doposud, člen organizačního týmu nadcházejícího (IV.) ročníku Českého modelu amerického kongresu.
Další aktivity
1. únor – duben 2013 – provedl sociologický výzkum na téma spokojenosti studentů Slezského gymnázia se školní jídelnou a účastnil se jednání s vedením Zařízení školního stravování Matiční dům, 285 respondentů, vedlo ke zlepšení kvality nabízených jídel.
2. září – prosinec 2012 – byl jeden ze tří hlavních organizátorů projektu „Den D – Rozhodni se včas!“ na Slezském gymnáziu v Opavě (SGO), cílem projektu bylo seznámit všechny studenty SGO s dalšími možnostmi studia na vysokých školách u nás i v zahraničí pomocí besed s vysokoškoláky – absolventy SGO – nebo prostřednictvím nachystaných prezentací, vedení projektu s 56 studenty, komunikace s médii např. ČRo Ostrava.
3. 24. června 2013 – organizace projektu „SGO na golfu“, projekt zprostředkoval seznámení s golfem (teorie, pravidla, praxe) pro 18 studentů SGO ve spolupráci se Silesia golf resortem v Kravařích.
4. 8. – 9. října 2012 – účast na dvoudenní konferenci „Dny USA a EU“ v Praze, konference o transatlantických vazbách mezi USA a EU, doplněná o názor Ruské federace.
5. 18. – 20. března 2013 – studijní cesta do Bruselu, organizovaná Evropskou komisí a CEBRE, přednášky o činnosti SZ ČR při EU, o chodu Evropského parlamentu, Rady EU, Evropské komise a Evropského hospodářského a sociálního výboru, simulace v Parlamentariu.
6. 5. říjen 2013 – díky nadprůměrnému hodnocení na III. ročníku Českého modelu amerického kongresu v Plzni byl pozván do IC NATO v Praze, kde proběhne přednáška a následná debata na téma „US-CZ Military Cooperation: Practical Examples of Fostering the Transatlantic Relationship“, jehož vojenskou část představí člen obranné sekce velvyslanectví USA, pplk. John Williams, společně se zástupcem AČR. Třetím členem diskuzního panelu bude akademik, který ve svém vystoupení zařadí americko-českou vojenskou spolupráci do širšího kontextu.
7. šk. rok 2012/2013 – doposud – pravidelně píše články do studentské části Opavského a hlučínského deníku.

K.Tkáčová

Kategorie: Základy společenských věd

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close