Výsledky dotazníku 257 uchazečů o studium ze dne 22. a 23. 4. 2013

O možnosti studia na SGO jsem se dozvěděl/a: Počet Procenta
od známých či příbuzných 160 62
od starších kamarádů, kteří studují na SGO 123 48
z internetu, webu školy 38 15
od výchovného poradce ZŠ 26 10
z Informy 21 8
z brožury (databáze) středních škol 14 5
jinde 6 2
z článku nebo pořadu ve sdělovacích prostředcích 0 0

Podat přihlášku na SGO jsem se rozhodl/a na základě: Počet Procenta
obecně dobrého povědomí o úrovni školy 135 53
doporučení známých, rodiny 112 44
návštěvy SGO při dnech otevřených dveří 70 27
z jiného důvodu 21 8
informací na internetu 17 7
zjištěného individuálního přístupu 16 6
návštěvy (prezentace) zástupců SGO na
naší základní škole
12 5
návštěvy nás (zájemců o studium) na
prezentaci SGO přímo na půdě gymnázia
7 3

Které tři oblasti školy považuješ ke studiu za nejdůležitější: Počet Procenta
přátelská atmosféra a bezstresové prostředí 214 83
systém výuky jazyků 128 50
počet přijatých absolventů na VŠ 120 47
individuální přístup 114 44
mimoškolní akce, kurzy, exkurze, projekty 70 27
mezinárodní garanci kvality 53 21
široká škála volitelných předmětů 42 16
vhodný studijní program (ŠVP) 34 13
kroužky (výtvarný, sportovní, dramatický aj.) 13 5
komunikace školy s rodiči 5 2

Pozn.: respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí

Zpracovala: Mgr. L. Weiglhoferová

Kategorie: Aktuality, Zájemci o studium

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close