Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Ve středu 5. listopadu se na Slezském gymnáziu v Opavě uskutečnilo regionální kolo soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Soutěž měla za úkol modelovat legislativní proces v tzv. institucionálním trojúhelníku Evropské unie. Porota složená ze zástupců regionálních Eurocenter a Europe Direct se v našem případě stylizovala do role Evropské komise, která soutěžícím studentům předložila zjednodušený legislativní text. Legislativní návrh se týkal implementování dohody ACTA do právního prostředí EU. Studenti od zástupců Eurocenter obdrželi materiály, ze kterých se mohli k danému tématu připravit.

Na začátku modelu se soutěžící rozdělili do dvou skupin. První rozsáhlejší skupina se následně stylizovala do role Rady Evropské unie. Studenti zde tedy zastupovali zájmy vybraných států EU a jednání probíhala v podobě ministr + náměstek. Druhá menší skupina soutěžících jednala ve výboru Evropského parlamentu a její členové se tak vtělili do rolí evropských poslanců. Poslanci následně reprezentovali reálné frakce EP. Studenti v obou skupinách prokázali vynikající znalosti a k radosti poroty se ukázalo, že většina soutěžících se na model svědomitě připravovala. Jak ministři s jejich náměstky tak europoslanci byli schopni podávat sofistikované návrhy na změnu porotou připraveného legislativního textu. Hlavně ve výboru parlamentu se nad upravenou podobou nového nařízení strhla bouřlivá diskuze, tak že Evropský parlament místy připomínal parlament ukrajinský. Nutno ale říci, že to opět bylo spíše k radosti porotců. Soutěžící totiž prokázali, že se do svých rolí vžili opravdu beze zbytku.

Ke konci simulace probíhalo společné zasedání Rady i Evropského parlamentu. Bylo tedy nutné najít konsenzus k dané problematice nejen v rámci daných institucí, ale následně i mezi nimi, tak aby se model co nejvíce přiblížil skutečnému legislativnímu procesu v EU. Ministři vybraných členských států EU nakonec posoudili návrh Evropského parlamentu jako vyhovující, čímž byla přijata nová podoba legislativního textu. Na rozdíl od skutečnosti se však tomuto nařízení nebude muset přizpůsobovat žádný evropský stát. To hlavní ale je, že studenti prokázali schopnost sami si nastudovat určenou problematiku a následně se o ni věcně vyjadřovat. Nejlepší výkony zřejmě předvedli soutěžící z „domácího“ Slezského gymnázia. Vítězové následně obdrželi hodnotné ceny, dostalo se ale i na ostatní účastníky modelu.

Na prvním místě se umístil tým SGO ve složení Včelka, Plachký a Galiová, z nichž poslední dva jmenovaní postupují do celostátního kola soutěže a vyhrávají poznávací zájezd do Bruselu.

Za Eurocentra Martin Tichý

Kategorie: Aktuality

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close