NA OBOU STRANÁCH BITEVNÍHO POLE

Být v jediném dni kritikem i kritizovaným či posluchačem a přednášejícím je zkušenost velice zajímavá a neocenitelná, zvláště když se jedna přednáška odehrává v prostorách psychiatrické léčebny.
Ale jaký přístup zvolit před sálem plným odborníků? Situaci mi ulehčilo téma prezentace. Po odborných přednáškách o sebepoškozování a hraničních poruchách osobnosti jsem přišla já s tím, co trápí a baví dnešní mládež, tedy nás. Když se mi dotřásly ruce, zklidnil hlas a srdce opustil panicky zrychlený tep, rozhodla jsem se jít do toho po hlavě a s humorem, což se vyplatilo.
U prezentace o různých stylech od metalu přes hippies až po hip hop či moderní komunikaci se atmosféra v sále uvolnila a občas jím zazněl i smích. Obzvlášť když se objevily obrázky zástupců určitých stylů. Videoukázkami jsem se snažila pediatrům, pedopsychiatrům a pedopsychologům vysvětlit, že beatbox není o plivání do mikrofonu, Djing o pouštění písniček v klubu a grafity že nejsou čmáranice na domech.
Když jsem odložila mikrofon v opavské Psychiatrické léčebně, přesunula jsem se do pomyslného hlediště v Obecním domě v Opavě, kde už se jej naštěstí ujal někdo jiný. A to paní Táňa Klementová z brněnské pobočky Židovského muzea v Praze.
Čekala mne další přednáška, avšak již z pohledu návštěvníka posluchače. Zde jsme se mohli seznámit se „židovskými vánocemi“ chanukou, které vlastně žádnými vánocemi v našem smyslu chápaní nejsou. Chanuka však není jediným významným židovským svátkem, a proto jsme se například věnovali také Purimu, Jom kipuru, Šabatu a dalším.
Veškeré tradice jsou spojeny s historií a my jsme se podívali i tam. Na symboly židovství a na věci, které jsou pro ně všednodenní záležitostí, ale pro nás hodny zájmu, jsme se mohli podívat na vlastní oči a nekvašený chléb maces také ochutnat.
Paní Táně Klementové patří velký dík. Již tak zajímavé téma bylo výborně podáno a půl druhé hodiny v Sále purkmistrů v opavském Obecním domě bylo stráveno užitečně a příjemně.

Helena Skřontová

Kategorie: Základy společenských věd

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close