Člověk v tísni

Po roce je zde opět čas, abychom se sešli nad některým z filmů ze série Člověk v tísni. V pondělí 14. listopadu 2011 jsme zhlédli snímek Nikomu jsem neublížil – někdy až šokující výpověď důstojníků a agentů represivní složky bývalého komunistického režimu, Státní bezpečnosti. Naši žáci jsou z generace, která se narodila již do demokratické společnosti. Éru socialismu si připomínáme už jen v hodinách dějepisu. I proto bylo důležité, že lidé ve jmenovaném dokumentu mluvili otevřeně o pohnutkách, které je vedly k tomu, že se stali vědomými spolupracovníky StB, že mohli zrazovat své známé, donášet na spolupracovníky.
6730-photo_t2V další části programu jsme besedovali se signatářem Charty 77 a jejím pozdějším mluvčím, disidentem a občanským aktivistou Ing. Tomášem Hradílkem. Jako oponent režimu se několikrát ocitl v cele předběžného zadržení, a to například za prvomájový transparent s nápisem Charta 77 vybízí k občanské kuráži.
Je potřeba podotknout, že pan Hradílek naše žáky skutečně nadchl svou otevřeností a přímostí. Dotazy nebraly konce, některé se zaměřovaly na konkrétní události, jiné pátraly po názorech a postojích našeho hosta. Ing. Hradílek má ve své minulosti nejen disidentskou kapitolu, ale dostal se i do vysoké politiky polistopadového Československa – byl poslancem Federálního shromáždění a po krátkou dobu také ministrem vnitra. O politickou situaci naší země se zajímá i v současnosti, kdy už žádnou veřejnou funkci nezastává, může proto odpovídat skutečně poučeně. A protože se neleká ani některých intimnějších témat, představuje pro naše žáky „živého“ účastníky politických změn u nás. Také proto bychom mu chtěli touto cestou srdečně poděkovat za čas, který s námi dnes strávil.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close