Seminaristé dějepisu se seznamují s Maticí slezskou

Předseda Matice slezské In. V. Kočvara.jpgVe čtvrtek 26. února 2009 se žáci semináře z dějepisu 3. ročníku vydali na svou další exkurzi. Tentokrát se chtěli seznámit s dějinami jedné z důležitých institucí v Opavě, Matice slezské. Zasedli proto v konferenční místnosti v Matičním domě na Rybím trhu a věnovali plnou pozornost Ing. Vlastimilu Kočvarovi. Jako současný předseda Matice slezské je skutečně kompetentní osobností a mohl nás zasvěceně poučit.

Pro začátek nám přednášející popsal snahy národních buditelů v 19. století. Obhajoba zájmů Slezanů v Rakousku vedla ke vzniku Matice opavské, prvním předsedou se stal Ludvík Ochrana. Matice si vytyčila své cíle, které postupně naplňovala. Přišli také noví členové, a to osobnosti skutečně věhlasných jmen, jako Vincenc Prasek či Jan Kolofík. Matice získala do svého vlastnictví domy na Rybím trhu, které se staly centrem národnostního dění v Opavě i v okolí města.

V další části svého vyprávění se pan Kočvara věnoval proměně Matice po roce 1918, kdy se její existence zdála zbytečná, instituce však pro sebe brzy našla nové úkoly a pokračovala v podpoře školství, vědy i osvěty.

Zdá se, že Matice je živý organizmus, který je národu skutečně potřebný. Existoval však režim, který jím opovrhoval, odsuzoval ho a nakonec ho zničil – režim komunistický. S výjimkou krátkého oživení činnosti Matice – již se slovem slezská v názvu – ve 2. polovině 60. let tato instituce nesměla pracovat. Vzkřísila ji až demokratizace po roce 1989. A Matice slezská opět nalezla oblasti, v nichž je její činnost vítaná a nepostradatelná.

Takové bylo celkové vyznění besedy. Dozvěděli jsme se řadu faktografických údajů, ale my jsme na tomto místě chtěli zachytit spíše atmosféru našeho setkání s panem Kočvarou. Jeho vystoupení bylo velmi živé, nehledal „vědátorské“ výrazy a o to byl jeho projev přitažlivější. Zbývá tedy poděkovat za jeho vstřícnost a jemu i Matici slezské popřát hodně elánu do dalších let činnosti.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close