Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010

Jednotlivé části přijímacího řízení jsou bodovány a podle dosaženého součtu bodů se přepočtem pomocí koeficientů vytvoří celkové pořadí. Stanovené koeficienty jsou v souladu s procentuálním podílem jednotlivých částí přijímacího řízení.

Maximální počet bodů Koeficienty pro přepočet bodů Přepočítané body Podíl jednotlivých částí přijímacího řízení v %
Test z OSP 60 1,7 102 60
Prospěch na ZŠ 60 0,85 51 30
Vědomostní a sportovní soutěže (olympiády) 50 0,34 17 10
C e l k e m 170 170 100

Při rovnosti dosažených bodů bude přihlédnuto k:
a) výsledkům testu z obecných studijních předpokladů
b) prospěchu na základní škole
c) lepšímu (tj. nižšímu) součtu známek z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (u dvou cizích jazyků je vybrán lépe hodnocený) na ZŠ + sloupec 3. a 4. tabulky

Výsledky v rámci vědomostních a sportovních soutěží se nesčítají. Taktéž se nesčítají vědomostní a sportovní soutěže dohromady. Je započítáváno pouze jediné nejlepší umístění dosažené v období od září 2007 za 1. – 3. místo od okresní soutěže výše (nutno doložit diplomem apod.).

U přijímacího řízení budou brány v úvahu studijní výsledky za poslední tři klasifikační období ZŠ. Pokud uchazeč v tomto období dosáhl průměrného prospěchu 1,00, bude přijat ke studiu bez ohledu na výsledek SCIO testu. Výsledky testů budou zohledněny pouze v případě, převýší-li počet těchto uchazečů počet volných míst.

Uchazečů se speciálními poruchami učení musejí tuto skutečnost písemně doložit potvrzením akreditovaného pracoviště s udáním doporučení, která je v této souvislosti ve výuce nutno aplikovat.

Výstupní hodnocení ze základní školy není požadováno.

Kategorie: Zájemci o studium

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close