Evropský den jazyků opět okořenil šeď všedních školních dnů

30. 9. 2008 – Jako každý rok si jen tak prošel a už tady zase není. Evropský den jazyků jako malé rozptýlení ze školního stereotypu zkoušení, písemek a referátů..
Letos byl ale jiný, výjimečnější a originálnější než v letech minulých. Program pro tentokrát připravili samotní studenti. Ročníky vyšší, třetí a čtvrtý, pro ročníky nižší. Iniciativě a kreativitě se v jednotlivých sekcích meze nekladly, a tak jsme měli možnost zhlédnout mnoho zajímavých představení, prezentací a vtipných scének. Studenti nejčastěji využívali svých hereckých schopností a multimediální techniky, a tak vznikly opravdu zábavné celky.
Jak se již stalo pěknou tradicí, byly představeny všechny jazyky vyučované na našem gymnáziu, proto se v rovnoměrném zastoupení objevily jazyky germánské, románské i slovanské. Tedy angličtina, němčina, španělština, francouzština a v neposlední řadě ruština.
V anglické části například svá certifikátová cvičení nastražili pan Peter Rogers s paní Mgr. Miluší Sklenářovou a zájemci o zkoušku FCE si tak mohli vyzkoušet její obtížnost a formu. Studenti naopak testy ze svých programů vypustili a jednou z jistě zajímavých částí bylo povídání o možnosti studia v Americe.
Jednou z náplní německého jazyka byla prezentace o významných německých osobnostech s interaktivní částí, kdy do té doby pouze pasivní diváci museli hádat podle nápověd, o kterou osobnost, nesmazatelně zapsanou do dějin, se jedná.
Šikovní španělštináři si zase připravili povídání o Antoniu Gaudím, jeho životě, díle a rodné zemi. Po výkladu pak studenty čekal workshop, kde se každý mohl zúčastnit skládání originální velkoplošné mozaiky býka, zvířecího symbolu Španělska.

Aktivity francouzštinářů byly zaměřeny na poznávání Francie, frankofonních států a literatury psané v tomto jazyce velkých spisovatelů. Mezi zajímavé části programů patřily například scénka o tvorbě Jacques Préverta, zdramatizovaný úsek Malého prince známého spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho nebo výklad základních faktů o Francii ve stylových převlecích. Vrcholem hereckého umění frankofonních studentů byla ale kratičká autenticky kostýmovaná scénka převyprávějící rozhovor mezi Janem Lucemburským a jeho synem Karlem IV. před odjezdem do bitvy u Kresčaku.
Třešničkou na dortu francouzské sekce byl již tradiční, avšak jako vždy milý příjezd pana Xaviera Lavry, ředitele Francouzské aliance v Ostravě. Jak už je jeho dobrým zvykem, vyprávěl nám o činnosti aliance, kurzech jí pořádaných a jazykových zkouškách DELF/DALF.

V každém z oddílů, s výjimkou těch přednáškových, byla nějaká hra či aktivita, jejíž vítězové dostali sladkou odměnu. Den se jim tak stal ještě příjemnějším.
Každý z programů jednotlivých jazyků vytvořil malý či větší kamínek do mozaiky tohoto neobvyklého dne, pomocí něhož škola zase jednou ožila. Zbývá snad už jenom doufat, že nás tato pěkná tradice neopustí a díky ní se nám budou každým rokem dnes tolik důležité jazyky stále víc a více „vlévat do krve“.

Adéla Kukelková, 4. A

Kategorie: Cizí jazyky

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close