Návštěva Památníku Jana Zahradníčka

… bývalo u mne zotvíráno …
Jan Zahradníček
V úterý 10. dubna 2007 navštívili studenti 4. ročníku Slezského gymnázia prostory Památníku Petra Bezruče, aby se blíže seznámili s osobností významného českého básníka Jana Zahradníčka. Expozici připravilo brněnské muzeum a výstava se stala putovní – v měsíci dubnu ji mohou zhlédnout právě zájemci z Opavska.

Jan Zahradníček je od počátku své tvorby chápán jako autor katolické skupiny, zaměřený na duchovní ztvárnění lidského údělu na zemi. Jako takový neměl od února 1948 lehký život. Strávil 9 let ve vězení prakticky za nic, vinen byl pouze svou vírou. A tím, že odmítal sloužit socialistickému realismu.

Výstavou nás provázel doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Vedle známějších nebo očekávaných informací měl pro posluchače také podrobnosti jiného kalibru – dozvěděli jsme se, že Jan Zahradníček pocházel ze sedmnácti dětí, učil se výborně – dokladem bylo řádné i maturitní vysvědčení, následkem úrazu byl tělesně postižený, jeho dvě dcery zemřely na otravu houbami. Básník sám vyšel z komunistického žaláře s těžce podlomeným zdravím a ještě v roce svého propuštění umírá. Poslední dvě sbírky Dům Strach a Čtyři léta fakticky „nenapsal“, protože ve vězení nesměl mít papír ani tužku. Přesto si verše obou děl uložil do hlavy a „přinesl“ je na svobodu jako hotová.

Pro nás zajímavá byla také zkušenost se Zahradníčkovými básněmi. Pan docent nás vyzval k hlasité četbě, což byl pro některé z nás oříšek, ale nakonec jsme to jakž takž zvládli. Na rozbor básní nezbývalo mnoho času, proto ho stručně provedl sám pan Urbanec.

Dá se říci, že jsme si doplnili znalosti, a tak rozšířili poznání současné české literatury. Naše díky patří paní Bc. Evě Schwanové, organizátorce setkání, a především panu docentu Urbancovi, kvalifikovanému průvodci životním osudem básníka Jana Zahradníčka.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Český jazyk

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close