Poradenské služby

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Weiglhoferová
553 710 542
email: weiglhoferova(at)slezgymopava.cz

Konzultační hodiny:
Úterý 8.00 – 9.30, středa  8.00 – 8.45

Preventistka sociálně-patologických jevů

Mgr. Kamila Tkáčová
553 710 542
email: tkacova(at)slezgymopava.cz

Konzultační hodiny:
Pondělía čtvrtek 7.30 – 8.00

Na Slezském gymnáziu působí od školního roku 2005/2006 „Preventivní tým“
ve složení: Ing. Milada Pazderníková, Mgr. Kamila Tkáčová, Mgr. Lenka Weiglhoferová,
Mgr. Magda Hrstková

Obsah poradenských služeb

Pro učitele, žáky, rodiče a širokou veřejnost jsou zajišťovány poradenské
služby přispívající zejména k:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou
podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků
se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně
pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenské služby jsou poskytovány v souladu s novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, v aktuálním znění.

Kategorie: Hlavní nabídka

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close