Zájemci o studium na SGO

Přípravné kurzy – rok 2018/2019

Také ve školním roce 2018/2019 Slezské gymnázium organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Vycházíme z dlouholeté tradice a zkušeností našich pedagogů.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky o délce 10 hodinových lekcí z každého předmětu budou zahájeny v polovině ledna a ukončeny na začátku dubna 2019.

Zde je možno stáhnout přihlášku k přípravným kurzům.

Den otevřených dveří

Opavské veřejnosti a zejména žákům 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou výběru školy pro své další studium, se nabízí možnost zúčastnit se dne otevřených dveří v budově Slezského gymnázia na Zámeckém okruhu 29. Návštěvníci tak mohou nejen zhlédnout prostory školy, ale seznámit se také s náplní studia, s možnostmi a aktivitami, které škola nabízí. Přítomni budou jak členové pedagogického sboru a vedení školy, tak hlavně zástupci z řad studentů gymnázia, kteří chtějí svým budoucím spolužákům ukázat, co vše studium na Slezském gymnáziu přináší. Celá akce je připravena jako prezentace aktivit, záznamů činností či živých výstupů žáků i pedagogů včetně informací ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Pokud máte jakýkoli dotaz, pokud vás cokoli zajímá, pokud chcete získat objektivní náhled na studium na této škole, neváhejte a přijďte mezi nás 11. prosince 2018 (nebo 8. ledna 2019) od 14.30 do 17.30 se těšíme právě na vás! 

Přijímačky nanečisto

Můžete si atmosféru přijímací zkoušek prožít již při přijímačkách nanečisto. Přijímačky nanečisto se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 v budově SGO. Zde je možno stáhnout přihlášku k přijímacím zkouškám nanečisto.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na střední školy se konají v termínech 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019, přičemž přihláška ke studiu musí být podána nejpozději 1. 3. 2019.

Přihláška ke studiu: xls, pdf (vysvětlivky k tiskopisu přihlášky)

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu 

Nejčastěji kladené otázky uchazečů (z minulých let)

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close