(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  1.A  (Rozsval Jan, 107)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Ch
Rit
(107)

ZSV
Tk
(136)

M
Ham
(303)

(A1)
Pla
(243J)

(A1)
Wei
(230)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

IKT (A2)
Kri
(227m)

(A2)
Pla
(243J)

 

t

 

j
Wei
(230)

AC: Fy (A1) Rob (305)

(A1)
Ham
(303)

Z
Mik
(324)

IKT (A1)
Paz
(227m)

IKT (A1)
Paz
(227m)

D
Roz
(323)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

AC: Bi (A2) Dm (203)

BD: Bi (A1) Dm (203)

(A2)
Pla
(253J)

(A2)
Ham
(303)

Aj (A2)
Roz
(304J)

BD: Fy (A2) Rob (305)

 
S
t

 

 

M
Ham
(303)

Fy
Rob
(306)

(A1)
Pla
(243J)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

Aj (A1)
Ku
(242J)

Bi
Dm
(205)

 
 
-- obed --

 

(A2)
Wei
(230)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

Aj (A2)
Roz
(321J)

 

t

 

 

Z
Mik
(324)

Aj (A1)
Roz
(230)

ZSV
Tk
(136)

M
Ham
(303)

Aj (A1)
Ku
(334)

(A1)
Pla
(243J)

Ch
Rit
(107)

 
 
-- obed --

 

(A2)
Pla
(243J)

Aj (A2)
Roz
(304J)

IKT (A2)
Kri
(227m)

 
P

 

 

D
Roz
(323)

Aj (A1)
Ku
(242J)

(A1)
Pla
(243J)

Ch (A1)
Rit
(107)

Bi
Dm
(205)

j
Wei
(230)

Fy
Rob
(306)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (A2)
Roz
(334)

Ch (A2)
Rit
(107)

(A2)
Pla
(243J)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  1.B  (Podrazk Vra, 323)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Z
Mik
(324)

(B1)
Mar
(324)

Nj (B1)
Pil
(322J)

Aj (B1)
Pil
(322J)

Ch
Rit
(205)

Fy
Rob
(306)

M
rn
(107)

 
 
-- obed --

   

Nj (B2)
Pil
(322J)

(B2)
Mar
(303)

Aj (B2)
m
(242J)

 

t

 

 

(B1)
rn
(205)

IKT (B1)
Kri
(227m)

Aj (B1)
Pil
(322J)

Nj (B1)
Pil
(323)

Bi
Ho
(203)

j
Mar
(303)

ZSV
Tk
(136)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Nj (B2)
Pil
(322J)

IKT (B2)
Van
(333)

Aj (B2)
m
(230)

(B2)
rn
(107)

 
S
t

 

D
Pod
(323)

Nj (B1)
Pil
(334)

M
rn
(303)

IKT (B1)
Kri
(227m)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

   

Aj (B2)
m
(321J)

Nj (B2)
Pil
(334)

 

t

 

 

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

Fy
Rob
(306)

AC: Fy (B1) Rob (305)

Aj (B1)
Pil
(322J)

Ch
Rit
(203)

j
Mar
(323)

 
 
-- obed --

ZSV
Tk
(136)

AC: Bi (B2) Ho (203)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

BD: Bi (B1) Ho (203)

Aj (B2)
m
(321J)

BD: Fy (B2) Rob (305)

 
P

 

 

Bi
Ho
(203)

Aj (B1)
Pil
(322J)

Z
Mik
(324)

M
rn
(136)

D
Pod
(323)

Ch (B1)
Rit
(203)

Nj (B1)
Pil
(322J)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

IKT (B2)
Van
(333)

Nj (B2)
Pil
(322J)

Ch (B2)
Rit
(107)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  1.C  (Kollr Roman, 237)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

IKT (C1)
Kri
(227m)

Fj (C1)
Obr
(253J)

Aj (C1)
Obr
(253J)

M
Fri
(306)

Ch
Rit
(205)

D
Pod
(323)

Fy
Fri
(306)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Ch (C2)
Rit
(107)

Aj (C2)
Kop
(334)

Rj (C2)
Do
(237)

 

t

 

 

IKT (C1)
Kri
(227m)

Aj (C1)
Obr
(324)

Fj (C1)
Obr
(253J)

ZSV
Kol
(230)

Bi
Dm
(205)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

IKT (C2)
Van
(333)

Rj (C2)
Do
(237)

Aj (C2)
Kop
(237)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

 
S
t

 

 

Z
Mik
(324)

ZSV
Kol
(237)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Fy
Fri
(306)

(C1)
Fri
(306)

(C1)
Hrs
(206)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

(C2)
Hrs
(206)

(C2)
Fri
(306)

 

t

 

 

Aj (C1)
Obr
(253J)

Fj (C1)
Obr
(253J)

Ch (C1)
Rit
(107)

Ch
Rit
(107)

M
Fri
(306)

Bi
Dm
(205)

j
Hrs
(206)

 
 
-- obed --

 

Rj (C2)
Do
(237)

Aj (C2)
Kop
(334)

IKT (C2)
Van
(333)

 
P

 

M
Fri
(306)

Fj (C1)
Obr
(253J)

Aj (C1)
Obr
(253J)

AC: Fy (C1) Fri (305)

j
Hrs
(206)

Z
Mik
(324)

D
Pod
(323)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

AC: Bi (C2) Ho (203)

Aj (C2)
Kop
(242J)

Rj (C2)
Do
(237)

BD: Bi (C1) Ho (203)

BD: Fy (C2) Fri (305)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  2.A  (Hertlov Kateina, 136)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (2EHy)
Roz
(230)

j
Hrs
(206)

Bi
Ho
(203)

IKT (A1)
Van
(227m)

M
Van
(303)

 
 
-- obed --

D
Hrs
(206)

Tv_p (TVp2) Pod (mim)

Tv_p (TVp1)
Pod
(mim)

 
 
-- ne --

Tv_p (TVp5) Her (mim)

Tv_p (TVp6) Kol (mim)

Tv_p (TVp3)
Kol
(mim)

Aj (2EPi)
Kop
(334)

(A2)
Pla
(243J)

Tv_p (TVp7) Tk (Tv-)

 

Tv_p (TVp4)
Her
(mim)

 

 

t

 

 

Z
Mik
(324)

Aj (2EKo) Kop (230)

Fy
Rob
(206)

(A1)
Pla
(334)

ZSV
Her
(230)

M
Van
(306)

j
Hrs
(206)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (334)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

IKT (A2)
Kri
(333)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (321J)

 
S
t

 

 

j
Hrs
(206)

D
Hrs
(206)

Z
Mik
(324)

Fy
Rob
(306)

IKT (A1)
Van
(227m)

 
 
-- obed --

Aj (2EKo) Kop (230)

M
Van
(303)

Ch
rn
(107)

Aj (2ERi) m (237)

Aj (2EKu) Ku (242J)

(A2)
Pla
(243J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Aj (2ERo) Roz (334)

 

 

t

 

Tv (Dv)
Her
(Tv-P)

(A1)
Pla
(243J)

Bi
Ho
(203)

Aj (2EKo) Kop (334)

j
Hrs
(206)

ZSV
Her
(230)

M
Van
(306)

 
 
-- obed --

AC: Fy (A1) Rob (333)

A: Ch (A2)
rn
(105)

Aj (2ERi) m (321J)

A: Ch (A2) rn (105)

Aj (2EKu) Ku (242J)

B: Ch (A1) rn (105)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-)

IKT (A2)
Kri
(333)

Aj (2EPi) Pil (322J)

BD: Fy (A2) Rob (333)

B: Ch (A1)
rn
(105)

Aj (2ERo) Roz (304J)

 
   

 
P

 

(A2)
Pla
(243J)

D
Hrs
(206)

Ch
rn
(107)

Aj (2EKo) Kop (253J)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

(A1)
Pla
(334)

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (334)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (321J)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  2.B  (Martnkov Monika, 303)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (2EHy)
Roz
(230)

M
Ham
(303)

Fy
Kri
(230)

Bi
Dm
(205)

D
Kop
(323)

 
 
-- obed --

Nj (B1)
Mar
(321J)

Tv_p (TVp7)
Tk
(Tv-)

Tv_p (TVp1)
Pod
(mim)

 
 
-- ne --

Tv_p (TVp3)
Kol
(mim)

Aj (2EPi)
Kop
(334)

IKT (B2)
Van
(333)

Tv_p (TVp4)
Her
(mim)

 

t

 

 

M
Ham
(303)

Aj (2EKo) Kop (230)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

j
Mar
(323)

ZSV
Tk
(136)

IKT (B1)
Van
(333)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (334)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

Nj (B2)
Mar
(321J)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (321J)

 
S
t

 

Nj (B2)
Mar
(321J)

Ch
rn
(107)

Z
Mik
(324)

Nj (B1)
Mar
(321J)

D
Kop
(206)

j
Mar
(206)

 
 
-- obed --

Aj (2EKo) Kop (230)

Tv (Dv)
Pod
(Tv-)

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (237)

Aj (2EKu) Ku (242J)

IKT (B2)
Van
(333)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-P)

Aj (2ERo) Roz (334)

 

 

t

 

Nj (B1)
Mar
(321J)

ZSV
Tk
(136)

j
Mar
(323)

Aj (2EKo) Kop (334)

Bi
Dm
(205)

M
Ham
(303)

D
Kop
(206)

 
 
-- obed --

AC: Fy (B2) Kri (305)

C: Ch (B1)
rn
(105)

Aj (2ERi) m (321J)

BD: Fy (B1) Kri (305)

Aj (2EKu) Ku (242J)

C: Ch (B1) rn (105)

Aj (2EPi) Pil (322J)

D: Ch (B2) rn (105)

D: Ch (B2)
rn
(105)

Aj (2ERo) Roz (304J)

 
   

 
P

 

IKT (B1)
Van
(333)

Z
Mik
(324)

Fy
Kri
(203)

Aj (2EKo) Kop (253J)

j
Mar
(323)

M
Ham
(303)

Ch
rn
(107)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (334)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Nj (B2)
Mar
(321J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (321J)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  2.C  (Fri Radim, 306)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (2EHy)
Roz
(230)

M
Fri
(306)

j
Hrs
(206)

D
Kop
(323)

Bi
Ho
(203)

 
 
-- obed --

Fj (C1)
Doz
(253J)

Tv_p (TVp2) Pod (mim)

 

 
 
-- ne --

Tv_p (TVp5) Her (mim)

Aj (2EPi)
Kop
(334)

Rj (C2)
Do
(237)

Tv_p (TVp6) Kol (mim)

Tv_p (TVp7) Tk (Tv-)

 

t

 

 

j
Hrs
(206)

Aj (2EKo) Kop (230)

M
Fri
(306)

ZSV
Tk
(136)

Ch
rn
(107)

Z
Mik
(324)

Fy
Fri
(306)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (2ERi) m (334)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (321J)

 
S
t

 

Tv (Dv)
Her
(Tv-P)

D
Kop
(323)

IKT (C1)
Van
(227m)

M
Fri
(306)

Bi
Ho
(203)

Fj (C1)
Obr
(253J)

 
 
-- obed --

Aj (2EKo) Kop (230)

j
Hrs
(206)

 

Aj (2ERi) m (237)

Aj (2EKu) Ku (242J)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-)

IKT (C2)
Kri
(333)

Rj (C2)
Do
(321J)

Aj (2EHy) Hru (304J)

Aj (2ERo) Roz (334)

 

 

t

 

IKT (C1)
Van
(227m)

Ch
rn
(107)

ZSV
Tk
(136)

Aj (2EKo) Kop (334)

Z
Mik
(324)

D
Kop
(206)

 
 
-- obed --

Fy
Fri
(306)

M
Fri
(306)

 

Aj (2ERi) m (321J)

Aj (2EKu) Ku (242J)

IKT (C2)
Kri
(333)

Aj (2EPi) Pil (322J)

Aj (2ERo) Roz (304J)

 

 
P

 

A: Ch (C2)
rn
(105)

AC: Fy (C1) Fri (305)

j
Hrs
(206)

Aj (2EKo) Kop (253J)

HV (HV)
Wei
(160)

HV (HV)
Wei
(160)

Fj (C1)
Obr
(334)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

A: Ch (C2) rn (105)

Aj (2ERi) m (334)

B: Ch (C1) rn (105)

Aj (2EKu) Ku (242J)

B: Ch (C1)
rn
(105)

BD: Fy (C2) Fri (305)

Aj (2EHy) Hru (304J)

VV (VV)
Nov
(135)

VV (VV)
Nov
(135)

Rj (C2)
Do
(237)

 

Aj (2EPi) Pil (322J)

 

Aj (2ERo) Roz (321J)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  3.A  (Hrstkov Magda, 206)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Aj (3ERi) m (230)

M
Fri
(306)

Bi
Ho
(203)

j
Hrs
(206)

Ch
rn
(107)

Aj (3EHy)
Roz
(334)

D
Hrs
(206)

Aj (3EKu)
Roz
(334)

 

Aj (3ERo) Roz (237)

Aj (3EKo) Kop (334)

Aj (3EOb) Obr (253J)

 

t

 

 

SVS (32S) Tk (136)

SVS (32S) Tk (136)

(A2)
Ram
(242J)

Aj (3EKu) Ku (242J)

(A2)
Pla
(243J)

j
Hrs
(206)

Z
Mik
(324)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

SCh (32C) Ho (107)

SCh (32C) Ho (107)

Aj (3ERi) m (237)

SD (32D) Pod (323)

SD (32D) Pod (323)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SM (32M) Fri (306)

SM (32M) Fri (306)

(A1)
Pla
(243J)

Aj (3EHy) Hru (321J)

(A1)
Ram
(242J)

Sj (32J) Pla (243J)

Sj (32J) Ram (243J)

Aj (3EKo) Kop (322J)

   

Aj (3EOb) Obr (253J)

 
S
t

 

j
Hrs
(206)

Fy
Rob
(306)

Aj (3EKu) Ku (242J)

ZSV
Tk
(136)

ZSV
Tk
(136)

SVS (31S) Tk (136)

SVS (31S) Tk (136)

SBi (32B)
Ho
(203)

SBi (32B)
Ho
(203)

 

Aj (3ERi) m (334)

SIKT (31P) Kri (334)

SIKT (31P) Kri (334)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SD (31D) Pod (323)

SD (31D) Pod (323)

Aj (3EHy) Hru (321J)

SCh (31C) Ho (107)

SCh (31C) Ho (107)

Aj (3EKo) Kop (322J)

   

Aj (3EOb) Obr (253J)

   

 

t

 

 

Bi
Ho
(203)

Z
Mik
(324)

j
Hrs
(206)

M
Fri
(306)

(A2)
Pla
(243J)

AC: Fy (A2) Rob (305)

IKT (A2)
Rob
(333)

 
 
-- obed --

 

AC: Ch (A1) rn (135)

IKT (A1)
Van
(227m)

BD: Ch (A2) rn (135)

(A1)
Pla
(243J)

BD: Fy (A1) Rob (305)

 
P

 

 

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Ch
rn
(205)

Aj (3EKu) Ku (242J)

D
Hrs
(206)

Fy
Rob
(306)

M
Fri
(303)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (3ERi) m (237)

Aj (3ERo) Roz (304J)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Aj (3EHy) Hru (321J)

Aj (3EKo) Kop (322J)

Aj (3EOb) Obr (334)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  3.B  (Dmlerov Jana, 205)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Aj (3ERi) m (230)

j
Do
(237)

M
Ham
(303)

IKT (B1)
Kri
(227m)

Nj (B1)
Pil
(322J)

Aj (3EHy)
Roz
(334)

Ch
Ho
(107)

Aj (3EKu)
Roz
(334)

 

Aj (3ERo) Roz (237)

Aj (3EKo) Kop (334)

IKT (B2)
Rob
(333)

Nj (B2)
Mar
(321J)

Aj (3EOb) Obr (253J)

 

t

 

 

SVS (32S) Tk (136)

SVS (32S) Tk (136)

M
Ham
(303)

Aj (3EKu) Ku (242J)

Z
Mik
(324)

Bi
Dm
(205)

D
Pod
(323)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

SCh (32C) Ho (107)

SCh (32C) Ho (107)

Aj (3ERi) m (237)

SD (32D) Pod (323)

SD (32D) Pod (323)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SM (32M) Fri (306)

SM (32M) Fri (306)

Aj (3EHy) Hru (321J)

   

Aj (3EKo) Kop (322J)

   

Aj (3EOb) Obr (253J)

 
S
t

 

 

j
Do
(237)

Aj (3EKu) Ku (242J)

Ch
Ho
(107)

Fy
Fri
(303)

SVS (31S) Tk (136)

SVS (31S) Tk (136)

SBi (32B)
Ho
(203)

SBi (32B)
Ho
(203)

 

Aj (3ERi) m (334)

SBi (31B) Dm (205)

SBi (31B) Dm (205)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SIKT (31P) Kri (334)

SIKT (31P) Kri (334)

Aj (3EHy) Hru (321J)

SFCE (31E) m (237)

SFCE (31E) m (237)

Aj (3EKo) Kop (322J)

SD (31D) Pod (323)

SD (31D) Pod (323)

Aj (3EOb) Obr (253J)

SCh (31C) Ho (107)

SCh (31C) Ho (107)

 

t

 

 

ZSV
Her
(206)

ZSV
Her
(206)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

j
Do
(237)

Nj (B1)
Pil
(322J)

Z
Mik
(324)

 
 
-- obed --

AC: Ch (B1) Ho (107)

AC: Fy (B2) Kri (305)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Nj (B2)
Mar
(321J)

BD: Fy (B1) Kri (305)

BD: Ch (B2) Ho (107)

 
P

 

Bi
Dm
(205)

Nj (B1)
Pil
(322J)

D
Pod
(323)

M
Ham
(303)

Aj (3EKu) Ku (242J)

j
Do
(237)

Fy
Fri
(303)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

Aj (3ERi) m (237)

Aj (3ERo) Roz (304J)

Nj (B2)
Mar
(321J)

Aj (3EHy) Hru (321J)

Aj (3EKo) Kop (322J)

Aj (3EOb) Obr (334)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  3.C  (Vank Petr, 203)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Aj (3ERi) m (230)

Z
Mik
(324)

j
Mar
(324)

Ch
rn
(107)

M
Van
(203)

Aj (3EHy)
Roz
(334)

Fj (C1)
Doz
(253J)

Aj (3EKu)
Roz
(334)

 
 
-- ne --

Aj (3ERo) Roz (237)

Aj (3EKo) Kop (334)

Rj (C2)
Do
(334)

Aj (3EOb) Obr (253J)

 

t

 

 

SVS (32S) Tk (136)

SVS (32S) Tk (136)

j
Mar
(323)

Aj (3EKu) Ku (242J)

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

Bi
Dm
(205)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

SCh (32C) Ho (107)

SCh (32C) Ho (107)

Aj (3ERi) m (237)

SD (32D) Pod (323)

SD (32D) Pod (323)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SM (32M) Fri (306)

SM (32M) Fri (306)

Aj (3EHy) Hru (321J)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

   

Aj (3EKo) Kop (322J)

   

Aj (3EOb) Obr (253J)

 
S
t

 

Fj (C1)
Obr
(334)

M
Van
(205)

Aj (3EKu) Ku (242J)

Fy
Rob
(205)

j
Mar
(323)

SVS (31S) Tk (136)

SVS (31S) Tk (136)

SBi (32B)
Ho
(203)

SBi (32B)
Ho
(203)

 

Aj (3ERi) m (334)

SBi (31B) Dm (205)

SBi (31B) Dm (205)

Aj (3ERo) Roz (304J)

SIKT (31P) Kri (334)

SIKT (31P) Kri (334)

Rj (C2)
Do
(237)

Aj (3EHy) Hru (321J)

SFCE (31E) m (237)

SFCE (31E) m (237)

Aj (3EKo) Kop (322J)

SD (31D) Pod (323)

SD (31D) Pod (323)

Aj (3EOb) Obr (253J)

   

 

t

 

 

M
Van
(306)

AC: Ch (C1) rn (107)

Bi
Dm
(205)

Fj (C1)
Obr
(253J)

Z
Mik
(324)

D
Roz
(323)

Ch
rn
(203)

 
 
-- obed --

 

AC: Fy (C2) Rob (305)

BD: Fy (C1) Rob (305)

IKT (C2)
Van
(333)

BD: Ch (C2) rn (107)

 
P

 

 

IKT (C1)
Van
(333)

ZSV
Tk
(136)

ZSV
Tk
(136)

Aj (3EKu) Ku (242J)

Fy
Rob
(203)

j
Mar
(324)

D
Roz
(323)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

Aj (3ERi) m (237)

Aj (3ERo) Roz (304J)

Rj (C2)
Do
(237)

Aj (3EHy) Hru (321J)

Aj (3EKo) Kop (322J)

Aj (3EOb) Obr (334)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  4.A  (Weiglhoferov Lenka, 230)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

SD (41D)
Pod
(323)

SD (41D)
Pod
(323)

Fy
Kri
(230)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

Tv (Dv)
Her
(Tv-H)

j
Wei
(230)

 
 
-- obed --

Fj (A2)
Doz
(253J)

 

SBi (41B)
Dm
(205)

SBi (41B)
Dm
(205)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

Tv (Chl)
Kol
(Tv-G)

SIKT (41P)
Rob
(333)

SIKT (41P)
Rob
(333)

 

t

 

M
Pob
(303)

Aj (4EOb) Obr (230)

Bi
Dm
(205)

ZSV
Tk
(136)

 

 
 
-- obed --

(A1)
Ram
(243J)

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

Aj (4EHy) Hru (334)

Aj (4ERi) m (242J)

Aj (4ERo) Roz (304J)

 
S
t

 

M
Pob
(303)

(A1)
Pla
(243J)

j
Wei
(230)

 

Aj (4EOb) Obr (253J)

SFy (43FY) Rob (303)

SFy (43FY) Rob (303)

 
 
-- obed --

   

Aj (4EHy) Hru (237)

SZ (43Z) Mik (324)

SZ (43Z) Mik (324)

Fj (A2)
Obr
(253J)

Aj (4ERi) m (242J)

SAjT (43AT) Kop (333)

SAjT (43AT) Kop (333)

Aj (4ERo) Roz (304J)

SNL (43NL) rn (230)

SNL (43NL) rn (230)

 

t

 

 

j
Wei
(230)

Bi
Dm
(205)

(A1)
Pla
(243J)

ZSV
Tk
(136)

SVS (42S)
Tk
(136)

SVS (42S)
Tk
(136)

SFCE (42E)
m
(334)

SFCE (42E)
m
(334)

 

SM (42M)
Pob
(205)

SM (42M)
Pob
(303)

Fj (A2)
Obr
(253J)

SCh (42C)
Ho
(107)

SCh (42C)
Ho
(107)

 
P

 

 

SGE (44GE) Dm (205)

SGE (44GE) Dm (205)

j
Wei
(230)

M
Pob
(303)

Aj (4EOb) Obr (334)

 
 
-- obed --

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

SCM (44M) Ham (303)

SCM (44M) Ham (303)

Aj (4EHy) Hru (321J)

SAj (44AJ) m (304J)

SAj (44AJ) m (304J)

Aj (4ERi) m (242J)

JLS (44J) Wei (230)

JLS (44J) Wei (230)

Aj (4ERo) Roz (304J)

 

(rozvrh platn od 11.2.2019)

Slezsk gymnzium, Opava, pospvkov organizace  4.B  (Mikulk Vladimr, 324)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

SD (41D)
Pod
(323)

SD (41D)
Pod
(323)

M
Mik
(306)

Nj (B1)
Pil
(322J)

j
Do
(237)

 
 
-- obed --

     

SBi (41B)
Dm
(205)

SBi (41B)
Dm
(205)

Rj (B2)
Do
(237)

SIKT (41P)
Rob
(333)

SIKT (41P)
Rob
(333)

 

t

 

 

Aj (4EOb) Obr (230)

ZSV
Her
(206)

Bi
Dm
(205)

M
Mik
(324)

Nj (B1)
Pil
(322J)

 
 
-- obed --

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

Aj (4EHy) Hru (334)

Aj (4ERi) m (242J)

Rj (B2)
Do
(237)

Aj (4ERo) Roz (304J)

 
S
t

 

 

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

Tv (Dv)
Pod
(Tv-H)

j
Do
(237)

Aj (4EOb) Obr (253J)

SFy (43FY) Rob (303)

SFy (43FY) Rob (303)

 
 
-- obed --

   

Aj (4EHy) Hru (237)

SZ (43Z) Mik (324)

SZ (43Z) Mik (324)

Tv (Chl)
Her
(Tv-G)

Tv (Chl)
Her
(Tv-G)

Aj (4ERi) m (242J)

SAjT (43AT) Kop (333)

SAjT (43AT) Kop (333)

Aj (4ERo) Roz (304J)

SNL (43NL) rn (230)

SNL (43NL) rn (230)

 

t

 

 

Bi
Dm
(205)

Fy
Kri
(306)

j
Do
(237)

Nj (B1)
Pil
(322J)

SVS (42S)
Tk
(136)

SVS (42S)
Tk
(136)

SFCE (42E)
m
(334)

SFCE (42E)
m
(334)

 

SM (42M)
Pob
(205)

SM (42M)
Pob
(303)

Rj (B2)
Do
(237)

SCh (42C)
Ho
(107)

SCh (42C)
Ho
(107)

 
P

 

ZSV
Her
(136)

SGE (44GE) Dm (205)

SGE (44GE) Dm (205)

j
Do
(237)

M
Mik
(306)

Aj (4EOb) Obr (334)

 
 
-- obed --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

SCM (44M) Ham (303)

SCM (44M) Ham (303)

Aj (4EHy) Hru (321J)

SAj (44AJ) m (304J)

SAj (44AJ) m (304J)

Aj (4ERi) m (242J)

JLS (44J) Wei (230)

JLS (44J) Wei (230)

Aj (4ERo) Roz (304J)

Zpracovno v systmu Bakali