(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 105  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

                   

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

               

A: 2.A (A2) Ch Črn

A: 2.A (A2) Ch Črn

B: 2.A (A1) Ch Črn

B: 2.A (A1) Ch Črn

C: 2.B (B1) Ch Črn

C: 2.B (B1) Ch Črn

D: 2.B (B2) Ch Črn

D: 2.B (B2) Ch Črn

 
P
á

 

A: 2.C (C2)
Ch
Črn

A: 2.C (C2)
Ch
Črn

               

B: 2.C (C1)
Ch
Črn

B: 2.C (C1)
Ch
Črn

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 107  (1.A, Rozsíval Jan)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

1.C (C2)
Ch
Rit

 

1.A
Ch
Rit

3.C
Ch
Črn

3.A
Ch
Črn

1.B
M
Črn

3.B
Ch
Hoň

   

 
Ú
t

 

 

3.A (32C) +
SCh
Hoň

3.A (32C) +
SCh
Hoň

 

1.B (B2)
M
Črn

2.C
Ch
Črn

       

 
S
t

 

 

2.B
Ch
Črn

 

3.B
Ch
Hoň

 

3.A (31C) +
SCh
Hoň

3.A (31C) +
SCh
Hoň

 
 
-- douč --

 

2.A
Ch
Črn

 
Č
t

 

 

2.C
Ch
Črn

AC: 3.C (C1)
Ch
Črn

1.C (C1)
Ch
Rit

1.C
Ch
Rit

4.A (42C) +
SCh
Hoň

4.A (42C) +
SCh
Hoň

1.A
Ch
Rit

 

AC: 3.B (B1)
Ch
Hoň

BD: 3.C (C2)
Ch
Črn

BD: 3.B (B2)
Ch
Hoň

 
P
á

 

   

2.A
Ch
Črn

1.A (A2)
Ch
Rit

1.A (A1)
Ch
Rit

 

2.B
Ch
Črn

1.B (B2)
Ch
Rit

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 135  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

     

2.B (VV)
VV
Nov

2.B (VV)
VV
Nov

 

1.C (VV)
VV
Nov

1.C (VV)
VV
Nov

   

 
S
t

 

       

1.A (VV)
VV
Nov

1.A (VV)
VV
Nov

1.B (VV)
VV
Nov

1.B (VV)
VV
Nov

   

 
Č
t

 

           

AC: 3.A (A1)
Ch
Črn

     

BD: 3.A (A2)
Ch
Črn

 
P
á

 

       

2.C (VV)
VV
Nov

2.C (VV)
VV
Nov

2.A (VV)
VV
Nov

2.A (VV)
VV
Nov

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 136  (2.A, Hertlová Kateřina)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

       

1.A
ZSV
Tká

         

 
Ú
t

 

 

3.A (32S) +
SVS
Tká

3.A (32S) +
SVS
Tká

4.A
ZSV
Tká

2.C
ZSV
Tká

 

2.B
ZSV
Tká

1.B
ZSV
Tká

   

 
S
t

 

     

3.A
ZSV
Tká

3.A
ZSV
Tká

3.A (31S) +
SVS
Tká

3.A (31S) +
SVS
Tká

     

 
Č
t

 

 

2.B
ZSV
Tká

2.C
ZSV
Tká

1.A
ZSV
Tká

4.A
ZSV
Tká

4.A (42S) +
SVS
Tká

4.A (42S) +
SVS
Tká

   

1.B
ZSV
Tká

 
P
á

 

4.B
ZSV
Her

 

3.C
ZSV
Tká

3.C
ZSV
Tká

1.B
M
Črn

         

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 160  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

     

2.B (HV)
HV
Wei

2.B (HV)
HV
Wei

 

1.C (HV)
HV
Wei

1.C (HV)
HV
Wei

   

 
S
t

 

       

1.A (HV) +
HV
Wei

1.A (HV) +
HV
Wei

       

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

       

2.A (HV) +
HV
Wei

2.A (HV) +
HV
Wei

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 203  (3.C, Vaněk Petr)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

   

2.A
Bi
Hoň

3.A
Bi
Hoň

2.C
Bi
Hoň

3.C
M
Van

       

 
Ú
t

 

 

AC: 1.A (A2)
Bi
Dűm

     

1.B
Bi
Hoň

       

BD: 1.A (A1)
Bi
Dűm

 
S
t

 

       

2.C
Bi
Hoň

   

3.A (32B) +
SBi
Hoň

3.A (32B) +
SBi
Hoň

 

 
Č
t

 

 

3.A
Bi
Hoň

2.A
Bi
Hoň

 

AC: 1.B (B2)
Bi
Hoň

 

1.B
Ch
Rit

3.C
Ch
Črn

   

BD: 1.B (B1)
Bi
Hoň

 
P
á

 

 

1.B
Bi
Hoň

2.B
Fy
Kri

AC: 1.C (C2)
Bi
Hoň

 

3.C
Fy
Rob

1.B (B1)
Ch
Rit

     

BD: 1.C (C1)
Bi
Hoň

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 205  (3.B, Dűmlerová Jana)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

4.A (41B) +
SBi
Dűm

4.A (41B) +
SBi
Dűm

2.B
Bi
Dűm

1.B
Ch
Rit

1.C
Ch
Rit

       

 
Ú
t

 

 

1.B (B1)
M
Črn

4.A
Bi
Dűm

4.B
Bi
Dűm

 

1.C
Bi
Dűm

3.B
Bi
Dűm

3.C
Bi
Dűm

   

 
S
t

 

 

3.C
M
Van

 

3.C
Fy
Rob

 

3.B (31B) +
SBi
Dűm

3.B (31B) +
SBi
Dűm

1.A
Bi
Dűm

   

 
Č
t

 

 

4.B
Bi
Dűm

4.A
Bi
Dűm

3.C
Bi
Dűm

2.B
Bi
Dűm

4.A (42M) +
SM
Pob

1.C
Bi
Dűm

     

 
P
á

 

3.B
Bi
Dűm

4.A (44GE) +
SGE
Dűm

4.A (44GE) +
SGE
Dűm

3.A
Ch
Črn

 

1.A
Bi
Dűm

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 206  (3.A, Hrstková Magda)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

2.A
Čj
Hrs

2.C
Čj
Hrs

 

3.A
Čj
Hrs

 

2.A
D
Hrs

3.A
D
Hrs

   

 
Ú
t

 

 

2.C
Čj
Hrs

4.B
ZSV
Her

2.A
Fy
Rob

   

3.A
Čj
Hrs

2.A
Čj
Hrs

   

 
S
t

 

3.A
Čj
Hrs

2.A
Čj
Hrs

2.A
D
Hrs

 

2.B
D
Kop

2.B
Čj
Mar

1.C (C2)
Čj
Hrs

1.C (C1)
Čj
Hrs

2.C
Čj
Hrs

 

 
Č
t

 

 

3.B
ZSV
Her

3.B
ZSV
Her

3.A
Čj
Hrs

2.A
Čj
Hrs

2.C
D
Kop

2.B
D
Kop

1.C
Čj
Hrs

   

 
P
á

 

 

2.A
D
Hrs

2.C
Čj
Hrs

 

1.C
Čj
Hrs

3.A
D
Hrs

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 227m  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

1.C (C1)
IKT
Kri

 

2.A (A1)
IKT
Van

3.B (B1)
IKT
Kri

 

1.A (A2)
IKT
Kri

     

 
Ú
t

 

 

1.C (C1)
IKT
Kri

1.B (B1)
IKT
Kri

 

1.A (A1)
IKT
Paz

1.A (A1)
IKT
Paz

       

 
S
t

 

   

2.C (C1)
IKT
Van

1.B (B1)
IKT
Kri

 

2.A (A1)
IKT
Van

       

 
Č
t

 

2.C (C1)
IKT
Van

       

3.A (A1)
IKT
Van

1.A (A2)
IKT
Kri

     

 
P
á

 

 
 
-- douč --

                 

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 230  (4.A, Weiglhoferová Lenka)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

2.A (2EHy) +
Aj
Roz

3.A (3ERi) +
Aj
Řím

2.B
Fy
Kri

4.A
Fy
Kri

   

4.A
Čj
Wei

1.A (A1)
Čj
Wei

   

 
Ú
t

 

1.A
Čj
Wei

4.A (4EOb) +
Aj
Obr

2.A (2EKo) +
Aj
Kop

1.B (B2)
Aj
Řím

1.C
ZSV
Kol

2.A
ZSV
Her

       

 
S
t

 

   

4.A
Čj
Wei

1.A (A2)
Čj
Wei

 

4.A (43NL) +
SNL
Črn

4.A (43NL) +
SNL
Črn

2.A (2EKo) +
Aj
Kop

   

 
Č
t

 

 

4.A
Čj
Wei

1.A (A1)
Aj
Roz

   

2.A
ZSV
Her

       

 
P
á

 

 

4.A (44J) +
JLS
Wei

4.A (44J) +
JLS
Wei

4.A
Čj
Wei

   

1.A
Čj
Wei

     

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 237  (1.C, Kollár Roman)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

3.A (3ERo) +
Aj
Roz

3.B
Čj
Doč

1.C (C2)
Rj
Doč

4.B (B2)
Rj
Doč

4.B
Čj
Doč

2.C (C2)
Rj
Doč

     

 
Ú
t

 

   

1.C (C2)
Rj
Doč

1.C (C2)
Aj
Kop

3.A (3ERi) +
Aj
Řím

4.B (B2)
Rj
Doč

       

 
S
t

 

3.C (C2)
Rj
Doč

3.B
Čj
Doč

1.C
ZSV
Kol

4.B
Čj
Doč

4.A (4EHy) +
Aj
Hru

3.B (31E) +
SFCE
Řím

3.B (31E) +
SFCE
Řím

2.A (2ERi) +
Aj
Řím

   

 
Č
t

 

 

1.C (C2)
Rj
Doč

 

4.B
Čj
Doč

4.B (B2)
Rj
Doč

3.B
Čj
Doč

       

 
P
á

 

 

3.C (C2)
Rj
Doč

1.C (C2)
Rj
Doč

4.B
Čj
Doč

3.A (3ERi) +
Aj
Řím

3.B
Čj
Doč

2.C (C2)
Rj
Doč

     

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 242J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

     

1.B (B2)
Aj
Řím

           

 
Ú
t

 

 

4.A (4ERi) +
Aj
Řím

2.A (2EKu) +
Aj
Kuč

3.A (A2)
Šj
Ram

3.A (3EKu) +
Aj
Kuč

3.A (A1)
Šj
Ram

       

 
S
t

 

   

3.A (3EKu) +
Aj
Kuč

 

4.A (4ERi) +
Aj
Řím

 

1.A (A1)
Aj
Kuč

2.A (2EKu) +
Aj
Kuč

   

 
Č
t

 

     

2.A (2EKu) +
Aj
Kuč

           

 
P
á

 

 

1.C (C2)
Aj
Kop

1.A (A1)
Aj
Kuč

2.A (2EKu) +
Aj
Kuč

3.A (3EKu) +
Aj
Kuč

4.A (4ERi) +
Aj
Řím

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 243J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

     

2.A (A2)
Šj
Pla

   

1.A (A1)
Šj
Pla

1.A (A2)
Šj
Pla

   

 
Ú
t

 

 

3.A (32ŠJ)
SŠj
Pla

3.A (32ŠJ)
SŠj
Ram

3.A (A1)
Šj
Pla

 

3.A (A2)
Šj
Pla

4.A (A1)
Šj
Ram

     

 
S
t

 

 

4.A (A1)
Šj
Pla

 

1.A (A1)
Šj
Pla

 

2.A (A2)
Šj
Pla

       

 
Č
t

 

 

2.A (A1)
Šj
Pla

1.A (A2)
Šj
Pla

4.A (A1)
Šj
Pla

 

3.A (A2)
Šj
Pla

1.A (A1)
Šj
Pla

3.A (A1)
Šj
Pla

   

 
P
á

 

2.A (A2)
Šj
Pla

   

1.A (A1)
Šj
Pla

1.A (A2)
Šj
Pla

         

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 253J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

3.A (3EOb) +
Aj
Obr

1.C (C1)
Fj
Obr

1.C (C1)
Aj
Obr

   

2.C (C1)
Fj
Doz

3.C (C1)
Fj
Doz

4.A (A2)
Fj
Doz

 

 
Ú
t

 

   

1.A (A2)
Šj
Pla

1.C (C1)
Fj
Obr

3.A (3EOb) +
Aj
Obr

         

 
S
t

 

 

4.A (A2)
Fj
Obr

3.A (3EOb) +
Aj
Obr

 

4.A (4EOb) +
Aj
Obr

2.C (C1)
Fj
Obr

       

 
Č
t

 

 

1.C (C1)
Aj
Obr

1.C (C1)
Fj
Obr

4.A (A2)
Fj
Obr

3.C (C1)
Fj
Obr

         

 
P
á

 

 
 
-- douč --

1.C (C1)
Fj
Obr

1.C (C1)
Aj
Obr

2.A (2EKo) +
Aj
Kop

           

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 303  (2.B, Martínková Monika)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

2.B
M
Ham

1.B (B2)
Čj
Mar

3.B
M
Ham

2.A
M
Van

1.A
M
Ham

       

 
Ú
t

 

4.A
M
Pob

2.B
M
Ham

1.A (A1)
M
Ham

3.B
M
Ham

1.A (A2)
M
Ham

 

1.B
Čj
Mar

     

 
S
t

 

4.A
M
Pob

1.A
M
Ham

1.B
M
Črn

 

3.B
Fy
Fri

4.A (43FY) +
SFy
Rob

4.A (43FY) +
SFy
Rob

 

2.A
M
Van

 

 
Č
t

 

       

1.A
M
Ham

2.B
M
Ham

4.A (42M) +
SM
Pob

     

 
P
á

 

 

4.A (44M) +
SCM
Ham

4.A (44M) +
SCM
Ham

3.B
M
Ham

4.A
M
Pob

2.B
M
Ham

3.B
Fy
Fri

3.A
M
Fri

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 304J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

 

4.A (4ERo) +
Aj
Roz

2.A (2EHy) +
Aj
Hru

 

3.A (3ERo) +
Aj
Roz

1.A (A2)
Aj
Roz

       

 
S
t

 

   

3.A (3ERo) +
Aj
Roz

 

4.A (4ERo) +
Aj
Roz

   

2.A (2EHy) +
Aj
Hru

   

 
Č
t

 

     

2.A (2ERo) +
Aj
Roz

 

1.A (A2)
Aj
Roz

       

 
P
á

 

 

4.A (44AJ) +
SAj
Řím

4.A (44AJ) +
SAj
Řím

2.A (2EHy) +
Aj
Hru

3.A (3ERo) +
Aj
Roz

4.A (4ERo) +
Aj
Roz

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 305  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

 

AC: 1.A (A1)
Fy
Rob

               

BD: 1.A (A2)
Fy
Rob

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

   

AC: 3.C (C2)
Fy
Rob

 

AC: 1.B (B1)
Fy
Rob

 

AC: 3.A (A2)
Fy
Rob

 

AC: 2.B (B2)
Fy
Kri

AC: 3.B (B2)
Fy
Kri

BD: 3.C (C1)
Fy
Rob

BD: 1.B (B2)
Fy
Rob

BD: 3.A (A1)
Fy
Rob

BD: 2.B (B1)
Fy
Kri

BD: 3.B (B1)
Fy
Kri

 
P
á

 

 

AC: 2.C (C1)
Fy
Fri

 

AC: 1.C (C1)
Fy
Fri

           

BD: 2.C (C2)
Fy
Fri

BD: 1.C (C2)
Fy
Fri

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 306  (2.C, Frič Radim)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

2.C
M
Fri

3.A
M
Fri

4.B
M
Mik

1.C
M
Fri

1.B
Fy
Rob

 

1.C
Fy
Fri

   

 
Ú
t

 

 

3.A (32M) +
SM
Fri

3.A (32M) +
SM
Fri

2.C
M
Fri

   

2.A
M
Van

2.C
Fy
Fri

   

 
S
t

 

 

3.A
Fy
Rob

1.A
Fy
Rob

2.C
M
Fri

2.A
Fy
Rob

1.C
Fy
Fri

1.C (C1)
M
Fri

1.C (C2)
M
Fri

   

 
Č
t

 

 

3.C
M
Van

4.B
Fy
Kri

1.B
Fy
Rob

3.A
M
Fri

1.C
M
Fri

2.A
M
Van

2.C
Fy
Fri

2.C
M
Fri

 

 
P
á

 

1.C
M
Fri

     

4.B
M
Mik

 

3.A
Fy
Rob

1.A
Fy
Rob

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 321J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

         

3.B (B2)
Nj
Mar

2.B (B1)
Nj
Mar

     

 
Ú
t

 

   

2.A (2ERo) +
Aj
Roz

 

3.A (3EHy) +
Aj
Hru

   

2.B (B2)
Nj
Mar

   

 
S
t

 

2.B (B2)
Nj
Mar

1.B (B2)
Aj
Řím

3.A (3EHy) +
Aj
Hru

2.B (B1)
Nj
Mar

 

2.C (C2)
Rj
Doč

1.A (A2)
Aj
Roz

     

 
Č
t

 

2.B (B1)
Nj
Mar

   

2.A (2ERi) +
Aj
Řím

 

1.B (B2)
Aj
Řím

3.B (B2)
Nj
Mar

     

 
P
á

 

2.B (B2)
Nj
Mar

3.B (B2)
Nj
Mar

 

2.A (2ERo) +
Aj
Roz

3.A (3EHy) +
Aj
Hru

4.A (4EHy) +
Aj
Hru

       

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 322J  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

1.B (B2)
Nj
Pil

1.B (B1)
Nj
Pil

1.B (B1)
Aj
Pil

4.B (B1)
Nj
Pil

3.B (B1)
Nj
Pil

       

 
Ú
t

 

 

1.B (B2)
Nj
Pil

2.A (2EPi) +
Aj
Pil

1.B (B1)
Aj
Pil

3.A (3EKo) +
Aj
Kop

4.B (B1)
Nj
Pil

       

 
S
t

 

   

3.A (3EKo) +
Aj
Kop

             

 
Č
t

 

     

2.A (2EPi) +
Aj
Pil

4.B (B1)
Nj
Pil

1.B (B1)
Aj
Pil

3.B (B1)
Nj
Pil

     

 
P
á

 

 

3.B (B1)
Nj
Pil

1.B (B1)
Aj
Pil

2.A (2EPi) +
Aj
Pil

3.A (3EKo) +
Aj
Kop

 

1.B (B2)
Nj
Pil

1.B (B1)
Nj
Pil

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 323  (1.B, Podrazká Věra)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

4.A (41D) +
SD
Pod

4.A (41D) +
SD
Pod

2.C
D
Kop

2.B
D
Kop

 

1.C
D
Pod

     

 
Ú
t

 

 

3.A (32D) +
SD
Pod

3.A (32D) +
SD
Pod

3.C
Čj
Mar

1.B (B1)
Nj
Pil

2.B
Čj
Mar

1.A
D
Roz

3.B
D
Pod

   

 
S
t

 

1.B
D
Pod

2.C
D
Kop

   

3.C
Čj
Mar

3.A (31D) +
SD
Pod

3.A (31D) +
SD
Pod

     

 
Č
t

 

   

2.B
Čj
Mar

     

3.C
D
Roz

1.B
Čj
Mar

   

 
P
á

 

 

1.A
D
Roz

3.B
D
Pod

 

2.B
Čj
Mar

1.B
D
Pod

1.C
D
Pod

3.C
D
Roz

   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 324  (4.B, Mikulík Vladimír)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

1.B
Z
Mik

1.B (B1)
Čj
Mar

3.C
Z
Mik

3.C
Čj
Mar

           

 
Ú
t

 

 

2.A
Z
Mik

1.C (C1)
Aj
Obr

1.A
Z
Mik

4.B
M
Mik

3.B
Z
Mik

2.C
Z
Mik

3.A
Z
Mik

   

 
S
t

 

 

1.C
Z
Mik

2.B
Z
Mik

2.A
Z
Mik

 

4.A (43Z) +
SZ
Mik

4.A (43Z) +
SZ
Mik

     

 
Č
t

 

 

1.A
Z
Mik

3.A
Z
Mik

 

2.C
Z
Mik

3.C
Z
Mik

 

3.B
Z
Mik

   

 
P
á

 

 

2.B
Z
Mik

 

1.B
Z
Mik

 

1.C
Z
Mik

3.C
Čj
Mar

     

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 333  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

4.A (41P) +
SIKT
Rob

4.A (41P) +
SIKT
Rob

 

3.B (B2)
IKT
Rob

 

2.B (B2)
IKT
Van

     

 
Ú
t

 

 

1.C (C2)
IKT
Van

1.B (B2)
IKT
Van

 

2.A (A2)
IKT
Kri

   

2.B (B1)
IKT
Van

   

 
S
t

 

   

2.C (C2)
IKT
Kri

2.B (B2)
IKT
Van

 

4.A (43AT) +
SAjT
Kop

4.A (43AT) +
SAjT
Kop

     

 
Č
t

 

2.C (C2)
IKT
Kri

2.A (A2)
IKT
Kri

 

1.C (C2)
IKT
Van

3.C (C2)
IKT
Van

   

3.A (A2)
IKT
Rob

AC: 2.A (A1)
Fy
Rob

 

BD: 2.A (A2)
Fy
Rob

 
P
á

 

2.B (B1)
IKT
Van

3.C (C1)
IKT
Van

1.B (B2)
IKT
Van

             

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: 334  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

2.A (2EPi) +
Aj
Kop

3.A (3EKo) +
Aj
Kop

1.C (C2)
Aj
Kop

     

3.A (3EHy) +
Aj
Roz

3.C (C2)
Rj
Doč

3.A (3EKu) +
Aj
Roz

 

 
Ú
t

 

 

4.A (4EHy) +
Aj
Hru

2.A (2ERi) +
Aj
Řím

 

2.A (A1)
Šj
Pla

         

 
S
t

 

3.C (C1)
Fj
Obr

1.B (B1)
Nj
Pil

3.A (3ERi) +
Aj
Řím

1.B (B2)
Nj
Pil

 

3.A (31P) +
SIKT
Kri

3.A (31P) +
SIKT
Kri

2.A (2ERo) +
Aj
Roz

   

 
Č
t

 

 
 
-- douč --

 

1.C (C2)
Aj
Kop

2.A (2EKo) +
Aj
Kop

 

1.A (A1)
Aj
Kuč

 

4.A (42E) +
SFCE
Řím

4.A (42E) +
SFCE
Řím

 

 
P
á

 

   

1.A (A2)
Aj
Roz

2.A (2ERi) +
Aj
Řím

3.A (3EOb) +
Aj
Obr

4.A (4EOb) +
Aj
Obr

2.C (C1)
Fj
Obr

 

2.A (A1)
Šj
Pla

 

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: Tv-B  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

                   

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

                   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: Tv-Š  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

   

2.A (TVp7) +
Tv_p
Tká

   

 
Ú
t

 

     

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
S
t

 

2.C (Chl)
Tv
Kol

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

     

2.B (Dív)
Tv
Pod

 

 
Č
t

 

2.A (Chl)
Tv
Kol

   

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

   

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- ne --

 
P
á

 

 

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

 
 
-- Mon --

   

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: Tv-P  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

                   

 
S
t

 

2.C (Dív)
Tv
Her

             

2.B (Chl)
Tv
Kol

 

 
Č
t

 

2.A (Dív)
Tv
Her

                 

 
P
á

 

                   

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: Tv-H  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

1.A (Dív)
Tv
Her

1.A (Dív)
Tv
Her

 

4.A (Dív)
Tv
Her

4.A (Dív)
Tv
Her

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Ú
t

 

         

3.C (Dív)
Tv
Pod

3.C (Dív)
Tv
Pod

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
S
t

 

 

4.B (Dív)
Tv
Pod

4.B (Dív)
Tv
Pod

1.C (Dív)
Tv
Her

1.C (Dív)
Tv
Her

   

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Č
t

 

 

1.B (Dív)
Tv
Pod

1.B (Dív)
Tv
Pod

3.B (Dív)
Tv
Her

3.B (Dív)
Tv
Her

     

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
P
á

 

 

3.A (Dív)
Tv
Her

3.A (Dív)
Tv
Her

         

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 

(rozvrh platný od 11.2.2019)

Slezské gymnázium, Opava, poíspěvková organizace  Učebna: Tv-G  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

1.A (Chl)
Tv
Kol

1.A (Chl)
Tv
Kol

 

4.A (Chl)
Tv
Kol

4.A (Chl)
Tv
Kol

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Ú
t

 

         

3.C (Chl)
Tv
Kol

3.C (Chl)
Tv
Kol

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
S
t

 

 

4.B (Chl)
Tv
Her

4.B (Chl)
Tv
Her

1.C (Chl)
Tv
Kol

1.C (Chl)
Tv
Kol

   

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Č
t

 

 

1.B (Chl)
Tv
Kol

1.B (Chl)
Tv
Kol

3.B (Chl)
Tv
Kol

3.B (Chl)
Tv
Kol

     

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
P
á

 

 

3.A (Chl)
Tv
Kol

3.A (Chl)
Tv
Kol

         

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

Zpracováno v systému Bakaláři