Maturitní zkouška

Základní informace: Termíny společné části písemných maturitních zkoušek 2019

Jednotné zkušební schéma společné části písemných maturitních zkoušek 2019:

přílohy 1-7, příloha 8

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky 2019

Přílohy ke kritériím hodnocení společné části 2019

Doporučujeme sledovat i průběžně aktualizovaný Maturitní zpravodaj.

Organizace maturitní zkoušky 2019 na Slezském gymnáziu

Protože v profilové části maturitní zkoušky určila ředitelka školy pouze dvě (nikoliv tři) povinné zkoušky, nelze profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit certifikátem z mezinárodně uznávaných zkoušek. Více informací zde.

Doporučená četba k maturitě

Maturitní témata předmětů profilové části maturitní zkoušky 2019

Kritéria hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2019

Matematika+ (zájemci se přihlašují samostatně)

Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (viz níže). Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše. Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

Výsledkový portál žáka

Případné přezkumy průběhu a výsledků řeší MSK. Více informací zde.

Maturita 2021 – start povinné maturity z matematiky

Kategorie: Studium

Tento web používá cookies k rychlejšímu načítání obsahu a pro počitadlo návštěvnosti. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close